Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Handboll för alla hela livet

Utifrån RF:s Inkluderande idrott för alla

STYRKOR

Vi är en del av ett starkt nationellt nätverk genom landets NIU-gymnasier. Detta skapar förutsättningar för unga individer att fortsätta att utvecklas utifrån sin egen ambition och förmåga inom ett närliggande geografiskt område.

Vi har kommit långt i arbetet med att inkludera parahandboll inom ramen för förbundets ordinarie verksamhet. Arbetet är fortsatt pågående inom distrikt och föreningar med implementeringen av tävlingsverksamhet.

Koncept för att sänka tröskeln för att komma in i verksam-heten både som barn eller vuxen, nybörjare eller veteran, har etablerats genom Hand the Ball och Handboll Fitness (syftet med Handboll Fitness är att göra handbollen tillgänglig för den som vill testa handboll och/eller komma tillbaka till gemenskapen utan krav på erfarenhet, ambitionsnivå eller tävling. Handboll Fitness är ett komplement till den befintliga träningsverksamheten och öppnar upp för en allsidig, rolig och flexibel träning). Dessa koncept blir också viktiga verktyg för att erbjuda handboll för alla hela livet.

Att vi fastlagt och har klart för oss hur vi vill bidra till att minska hallproblematiken genom att utveckla nyttjandet med alternativa tränings- och spelformer (kortplanspel som i Danmark testats och bekräftats som modell). Detta medför också att vi kan möta önskemålet om motionsspel för äldre med en accepterad spelform, med mjukare boll och ett regelverk som ej tillåter kroppskontakt. Detta benämns
five-a-side handboll.

Beachhandbollen håller på att etablera sig i hela landet och på alla nivåer. En styrka är att vi i denna globala idrott redan rönt stora framgångar på internationell nivå med våra seniorlandslag och dessutom ett EM-guld på ungdomsnivå 2021. Det är en stabil framväxt av spelplaner i landet, och vi har idag spelare som normalt hade avslutat sin seniora karriär inom handbollen men som istället övergått till beachhandboll. I mångt och mycket för att den är spektakulär och rolig, som i sin miljö och med sina regler är ”snällare mot kroppen” än den traditionella handbollen.

Nationell lägerverksamhet inom beachhandbollen har etablerats under den senaste perioden, trots pandemins påverkan.

Verksamhetens representationsbestämmelser gör det möjligt med mixed- och motionstävlingar.

UTMANINGAR

Anpassning till kommande förändring av gymnasieverksamheten kopplat till pågående utredning. Stor oro kring den påverkan det blir för vår idrott. I dagsläget har vi 37 stycken NIU- och ett Riksgymnasium med geografisk spridning och ett nätverk av välutbildade och anställda instruktörer. En kraftig minskning medför färre välutbildade instruktörer och spelare. En anpassning som också innehåller möjlighet till kvalitetssäkrad lokal lösning (LIU).

Svensk handboll behöver skapa en starkare etablering i socioekonomiskt svaga områden och bland en större bredd av kulturell bakgrund för att bidra till en större mångfald. Hand the Ball är ett koncept också för nya etableringar och rekryteringar.

Vi ser kortplanspel som ett bra alternativ i många frågor men för att etablera detta behöver justeringar göras i landets idrottshallar.

Inom beachhandbollen ligger utmaningarna inom att stötta upp den befintliga verksamheten samtidigt som vi möter upp den internationella tävlingsverksamheten för såväl klubblag som landslag.

Handboll för alla hela livet innebär också att fokusera på och ta tillvara vara på, samt stimulera, arbetet utifrån det ideella ledarskapet.

Publicerad: 2022-11-23

Senast uppdaterad: 2022-11-23

Författare: Therese Bringefors

Intressant? Dela gärna!