Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Handboll på fler språk

Handboll på arabiska

Introduktion och regler på arabiska, material togs fram i ett projekt i samband med att damernas EM 2016 arrangerades i Sverige.

En bok med handbollsregler på arabiska?!

I Sverige finns över 100 000 aktiva handbollsspelare, lika många tjejer som killar. Många spelare har också ett annat ursprung, men det finns också grupper som är underrepresenterade. Riksidrottsförbundet fick år 2015 i uppdrag av Sveriges regering att skapa möjligheter för nya aktivitetsgrupper – exempelvis nyanlända flickor och pojkar, kvinnor och män som fått uppehållstillstånd i Sverige att engagera sig i idrottsverksamheten.

Så genom att ta fram en introduktionsbok om handboll och handbollsreglerna på arabiska vill vi bidra till att sänka trösklarna för engagemang i det svenska föreningslivet. Samtidigt som vi kan riva språkbarriärerna som annars riskerar att exkludera arabisktalande nyanlända från att ta del av alla de goda erfarenheter som kommer ur att spela handboll – och som gör det enklare att upptäcka och bli en del av det svenska samhället.

Vi tror att möjligheten att lära sig en ny sport på sitt eget språk, skapar förutsättningar för att lära sig sporten på ett annat. Handbollsreglerna på arabiska är bara ett av många projekt på vägen mot målet: att alla ska känna sig välkomna inom handbollen.

Introduktion till handboll på arabiska Pdf, 1.7 MB.

Handbollens spelregler på arabiska Pdf, 1.4 MB.


Hand the Ball

Hand the Ball Sverige engagerar sig för att öka rörelse och lek hos barn och ungdomar runt om i landet. Med den gröna bollen i centrum fokuserar vi på inkludering, kommunikation och försöker ta bort pressen på prestation och resultat.

Hand the Balls syfte är att agera plattform till en positiv fritid och att få barn och ungdomar i rörelse. Målet är att verka hälsofrämjande och konfliktförebyggande i alla aktiviteter och ge barnet en god upplevelse som vidare stärker dennes självförtroende och sociala kompetenser. Verksamheten riktar sig mot områden där idrottens föreningsliv sällan spelar en betydande roll, eller ens finns i närheten.

Aktiviteten kan äga rum där ungdomarna är naturligt – på torget, fritidsgården, eller liknande. Målet är att uppmuntra barn och ungdomar till fysisk aktivitet och lagsport, för att förebygga ohälsa. I alla våra verksamheter arbetar vi även utifrån Riksidrottsförbundets riktlinjer om barn och ungdomars rättigheter och deras material ”Idrotten vill” (Riksidrottsförbundet, 2009).

Läs mer på Hand the Ball Sverige Länk till annan webbplats.

 

 

Publicerad: 2022-12-22

Senast uppdaterad: 2022-12-30

Författare: Therese Bringefors

Intressant? Dela gärna!