Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Tävlingsbestämmelser

Gällande dokument
De styrande dokumenten under Sverigecupen är Regelboken, Tävlingsbestämmelserna, Tävlingshandboken och Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom (TBBU). Deltagande lag förväntas ha läst och förstått de bakomliggande reglerna och bestämmelserna.

Regelboken >> Länk till annan webbplats.
Tävlingsbestämmelserna >>
Tävlingshandboken >>
Tävllingsbestämmelser för barn och ungdom (TBBU) >> Länk till annan webbplats.

Förtydliganden och avsteg för regler under Sverigecupen presenteras nedan.

Punktmarkering
Punktmarkering är inte tillåten under turneringen, i enlighet med TBBU § 2:5.

Byte av spelare
Byte av spelare får ske enligt reglerna för seniorhandboll, i enlighet med TBBU § 2:6.

Speltid per spelare
För att möta Sverigecupens spelarutbildningssyfte uppmanar SHF distriktens lagansvariga att fördela speltiden jämnt mellan sina spelare, och låta alla spelare spela varje dag.

Material
Det är tillåtet att använda klister under turneringen, dock bara inne i spelhallarna. Klister får bara appliceras på fingrarna, ej på skor eller annan del av kroppen. Under turneringen kommer matcher endast spelas med bollar och klister som tillhandahålls av SHF.

Tävlingsjury
Tävlingsjuryn under Sverigecupen 2023 kommer bestå av SHF:s tävlingskommittés ungdomsutskott, bestående av Stefan Antal, Monica Johansson och Sabina Cederkvarn.

Diskvalifikationer
Under Sverigecupen görs avsteg från § 2:11 g i Tävlingsbestämmelserna. Det innebär att en spelare/ledare inte erhåller automatisk avstängning efter två diskvalifikationer. Vid två diskvalifikationer kommer tävlingsjuryn upprätta ett tävlingsärende och göra en skyndsam utredning. Tävlingsjuryns beslut i ett sådant ärende kan inte överklagas. Sverigecupen är ett spelarutbildningstillfälle och bör genomsyras av Fair play.

Protester
Eventuell protest ska lämnas i skriftlig form till tävlingsledningen senast 30 minuter efter avslutad match. Protestavgiften är fastställd till 1000 kronor och betalas tillsammans med den skriftliga protesten. Avgiften återbetalas om protesten godkännes. Detta är ett avsteg från TBBU § 1:17.

Åldersklass och antal deltagare
Sverigecupen spelas i åldersklassen U15, det vill säga spelare födda 2008. Varje lag äger rätt att delta med max 16 spelare per lag, i enligt med TBBU § 2:9.

Speltid
Speltiden för samtliga matcher i turneringen är 2 x 20 minuter.

Lagtimeout
Två lagtimeouter tillämpas. Lagen får ta varsin timeout per halvlek, i enlighet med
TBBU § 2:8 b.

Rangordning i gruppspel
Resultaten i gruppspelet rangordnas enligt Tävlingsbestämmelserna och TBBU § 1:10.
• Segrande lag - 2 poäng
• Oavgjord match - 1 poäng till vardera lag
• Förlorande lag - 0 poäng

Om två eller fler lag hamnar på samma poäng gäller följande:
• Inbördes möte
• Inbördes målskillnad
• Antal gjorde mål inbördes
• Målskillnad (beräknat på hela gruppen)
• Antal gjorda mål (beräknat på hela gruppen)

Om lag inte kan skiljas åt med ovanstående så skiljs lagen åt genom lottning. Lottningen verkställs av tävlingsjuryn.

Oavgjord match av utslagskaraktär
Vid oavgjort resultat i matcher av utslagskaraktär sker avgörande genom shoot-out.

Publicerad: 2023-10-03

Senast uppdaterad: 2023-10-03

Författare: Jessica Larsson

Intressant? Dela gärna!