Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Tävlingsbestämmelser för barn & ungdom

Svenska Handbollförbundets Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom som du hittar nedan är fastställda av förbundsstyrelsen och börjar gälla 2024-07-01.

Utöver dessa tävlingsbestämmelser finns

Svenska Handbollförbundets Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom

Inför säsongen 2024-2025 har Svenska Handbollförbundets tävlingsbestämmelser uppdaterats enligt nedan.

 • § 1:3: Paragrafen har utökats med en tabell för spelformer för barnhandbollen, och vilka spelformer som bör tillämpas i vilken ålder.
 • § 1:4: Paragrafen har skrivits om för att utöka SDF:ens mandat vid serieindelning för barn.
 • § 2:1: Paragrafen har bytt namn och uppdaterats med information om antal spelare beroende på spelplan.
 • § 2:2: Paragrafen har uppdaterats för att harmonisera med innehållet i § 2:1.
 • § 2:3: Paragrafen har utökats med information om godkända bolltyper i barnhandbollen, samt har uppdaterats för att harmonisera med innehållet i § 1:3.
 • § 2:10: Paragrafen har uppdaterats för att harmonisera med innehållet i § 1:3.
 • § 3:4: Paragrafen har skrivits om för att harmonisera med dagens administrativa system.
 • § 3:6: Paragrafen har uppdaterats för att förtydliga i vilka sammanhang som samverkan ska godkännas.
 • § 3:7: Paragrafen har uppdaterats för att förtydliga dispensers ställning i sanktionerade ungdomsturneringar.
 • § 3:8: Paragrafen har uppdaterats för att förtydliga flickors spel med pojkars eller pojkars spel med flickors ställning i sanktionerade ungdomsturneringar.
 • § 4:5: Paragrafen har fått en ny rubrik och har skrivits om för att harmonisera med innehållet i § 3:7 och § 3:8.

TBBU i sin helhet:

TBBU bilagor:

Instruktion för ansökan om matchändring i Profixio:

Publicerad: 2022-10-11

Senast uppdaterad: 2024-07-05

Författare: Adam Engström

Intressant? Dela gärna!