Gå till innehåll

Uppdelning

Distriktet har delas upp i fem Domarteam. Uppdelningen är gjord efter geografisk placering hos föreningarna samt resvägar med allmänna trafikmedel. HF Öst ansvarar för att verksamheten i respektive Domarteam fungerar och säkerställer att verksamheten bedrivs enligt de riktlinjer som beslutats. HF Öst ansvarar även för att förmedla kunskap och förståelse om Domarteamens uppgift och hur de ska arbeta för att främja domarverksamheten inom HF Öst gränser.

Uppdelning domare

Samtliga domare som befinner sig på nivå 3 kommer att delas in i respektive Domarteam beroende på vilken förening domaren tillhör. Domare ska alltid prioriteras att döma matcher för föreningar som tillhör samma Domarteam som domaren.
Domare som har en domarkollega tillhörande ett annat Domarteam kommer att döma
matcher inom båda Domarteam som domarparet tillhör.

Publicerad: 2022-11-18

Senast uppdaterad: 2023-01-18

Författare:

Email: