Gå till innehåll

HANDBOLL ÖST

HANDBOLL ÖST

Stockholms stad bjöd in!

Idrottsförvaltningen stod igår värd för en förenings- och förbundsdialog, med alla idrottsföreningar i Stockholms stad.

Idrottsdirektör Marina Högland hälsade välkommen och lämnade sedan över ordet till Camilla Hagman, kommunikations- och eventchef, som var kvällens moderator. Vid deras sida på scenen fanns även Peter Ahlström, Idrottsstrategisk chef, som följde upp kvällens interaktion med deltagarna.

Cirka 130 personer var på plats, och deltog i en konstruktiv och framåtriktad dialog. En paneldiskussion handlade om just mötesplatsen, för kvällen och framåt. Här framkom såväl ett behov av den övergripande strategiska dialogen, som vikten av att mötas kring föreningarnas mer verksamhetsnära frågor.

Idrottsdirektören Marina Högland redogör för stadens tankar kring energikrisen och vilka åtgärder som de planerar för inför den stundande vintern, som enligt utsaga ska bli något av det kallare slaget. Deltagarna fick ge sin input på hur man kan spara energi, tips som Idrottsförvaltningen tog med sig.

Om energin var en het fråga, så drog diskussionerna om anläggningsbristen i Stockholm upp temperaturen än mer, i den anrika aulan på Norra Latin. Planeringschef Sophie Dahlberg framträdde på film, och berättade om processen som landat i en ny strategi för idrottsanläggningar.

Göran Tidström, representerade ett samverkansarbete som nio idrotter, däribland handbollen, har haft under några år. Ett samarbete där idrotterna har enats om behov och prioriteringar för alla idrotter, med målet att alla idrotter ska känna sig inkluderade i framtida satsningar. Resultat av samarbetet har bidragit till en bättre dialog med Idrottsförvaltningen och en närmare dialog med politiken, som i sin tur redan har resulterat i ökade satsningar. Görans dragning avrundades med att samtliga involverade idrotter; basket, handboll, innebandy, fotboll, ishockey, gymnastik, konståkning, friidrott och simidrott fick tycka till om delaktigheten i den nya anläggningsstrategin.

Efter givande diskussioner med många värdefulla inspel från deltagarna, summerade Marina Högland kvällen. Hon lyfte särskilt engagemanget från idrotten, att vi alla spelar i samma lag och att vi alla vill samma sak. Med gemensamma krafter kan vi lyfta idrotten högre upp på politikens agenda.

Nästa förenings- och förbundsdialog är planerad till april 2023, och då hoppas vi se fler av er Handbollsföreningar på plats.

Intressant? Dela gärna!