Gå till innehåll

HANDBOLL ÖST

HANDBOLL ÖST

Sök återstartsstöd - 1 miljon återstår

Återstartsstöd omgång 2:B kan sökas så länge medel återstår, men som längst till och med den 31 mars 2023.

Svenska Handbollförbundet (SHF) öppnar återstartsomgång 2:B och ger föreningarna en förlängd och större möjlighet att söka återstartsstöd för verksamhet med syfte att åter- och/eller nyrekrytera spelare, ledare och/eller domare samt för verksamhet med syfte att nå nya målgrupper och/eller skapa nya verksamhetsformer inom föreningen.

Återstartsstöd 2:B är en ny utlysning av medel ur SHF:s återstartsstöd omgång 2 under perioden 1/11-2022 och som längst till den 31//3-2023. Stöd betalas ut så länge det finns ekonomiska medel kvar. Projekt kan pågå till och med den 31/12 2023 med undantag från Lilla VM (se ytterligare information under rubriken Projektområden).

Projektstödet går att söka fram till den 31/3 2023 klockan 23:59. Svenska Handbollförbundet har under hela perioden avsatt 9 miljoner kronor för föreningarna att söka varav cirka 1 miljon återstår.

Stödet betalas ut löpande till dess att medlen är slut. En spridning mellan landets föreningar kommer att prioriteras före ansökningar av flera projekt till en och samma förening, även om det är ansökningar inom olika insatsområden/kategorier.

Projektansökan skall följas upp med en återrapportering för att föreningen inte ska bli återbetalningsskyldig. En förening kan söka återstartsstöd ur flera kategorier men endast söka ett nytt återstartsstöd inom respektive kategori efter det att pågående projekt är genomfört och slutredovisat.

Syftet med stödet är att stimulera återstart av verksamheten efter coronapandemins effekter, vilket innebär att stödet ska bidra till möjligheten att skapa ny verksamhet, rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

Avsikten med stödet är bidra till att utjämna eventuella ojämlikheter inom idrotten och stödet ska bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet i huvudsyfte att utveckla föreningsverksamheten för barn och unga i åldern 7–25 år.

Observera att: ansökan görs av respektive förening i IdrottOnline (IOL) samt att ansökningar utan ekonomisk precisering/budget ej behandlas.

Läs mer om bla projektområden och återrapportering på Svenska Handbollförbundets hemsida - Återstartsstöd. Öppnas i nytt fönster.

Vid eventuella frågor, kontakta Svenska Handbollförbundets projektledare: Tony Carlsson

Intressant? Dela gärna!