Gå till innehåll

HANDBOLL ÖST

HANDBOLL ÖST

Foto: Micheal Göthe

Preliminär serieindelning för U11-U19

Tävlingskommittén har arbetat fram en preliminär serieindelning. Fram till 25 maj kan tävlingsansvarig önska justering i serieindelningen med motivering i åldersklasserna U11-U19. Insänd önskan om justering, är som sagt en önskan och en ändring kan inte garanteras.

Innan pandemin och organisationsförändringen i Svensk handboll hade tävlingskommittén (TK) i Stockholms Handbollförbund i uppdrag att skapa serieindelningen för U11-U19. Föreningarna angav i sin anmälan önskad nivå, och därefter hade TK uppdraget att se till att serierna innehöll de antal lag som gjorde det möjligt för åldersklassen att spela dubbelmöten alt trippelmöten under säsongen. Fokuset var att skapa serier där alla fick spela lika många matcher och möta varandra lika många gånger, men utfallet kunde ibland resultera i att föreningar inte fick spela i den serie de hade önskat eller serier som behövde innehålla färre lag för att få plats med dubbelmöten under säsongen.

Under de senare åren har TK i Handbollförbundet Öst testat ett annat arbetssätt där föreningarna till hundra procent fått sitt önskemål om nivå och därefter skapat serier utifrån antal lag i de olika serierna. Ambitionen var att nyttja de helger som gick att använda för seriematcher under säsongen och prioriterade önskad nivå och antal matcher mer än att alla lag i serien spelade mot varandra lika många gånger. Inför säsongen 2023-2024 bjöds dessutom tränare/ledare in till digitalt serieindelningsmöte i maj för att kunna vara med och påverka serieindelningen och lottningen.

TK har lyssnats på de synpunkter som inkommit under året och har inför säsongen 2024-2025 valt att hämta hem serieindelningen och tidigare arbetssätt som Stockholm Handbollförbund tillämpade. Det innebär att föreningen vid anmälan har angett ett önskemål om nivå för sina anmälda lag i U11-U19, men TK (som enligt Tävlingsbestämmelserna för barn och ungdom) har tillstånd att frångå föreningens önskemål kan så göra för att skapa de serieindelningar och lottningar de anser bli bäst för alla deltagande lag.

I den preliminära serieindelningen har TK försökt att ta hänsyn till så många önskemål som möjligt, men har i en del fall placerat ett par lag i en annan nivå och orsaken till det är för att kunna erbjuda dubbelmöten och att alla lag i samma serie ska få möjlighet att spela lika många matcher. Med anledning av det, kan tyvärr inte allas önskemål uppfyllas. Som stöd i arbetet med serieindelningen har TK tittat på serietabellerna från de senaste två säsongerna för att få ett grepp om vilken nivå som vilka lag skulle passa bäst i utifrån deras tidigare placeringar och motståndare. I en del åldersklasser har TK använt sig av ..A,..B, ..C för att delat in de anmälda lagen ytterligare i nivåer. I andra fall har TK baserat indelningen utifrån geografin och istället använt sig av Norra och Södra (även City). Ett par undantag finns när en och samma förening har fler lag i samma nivå, då kan ett lag ha placerats i den Norra och det andra i den Södra serien.

TK har en målsättning om att erbjuda alla åldersklasser 16-22 seriematcher. Det finns dock en åldersklass som är undantaget, och det är U14 klassen som spelar fyra USM steg mellan oktober- mars, och som dessutom erbjuds att delta på spelarutbildningen som pågår under ett par av helgerna i samband med tävlingssäsongen. U14 klassen erbjuds därför 14-18 seriematcher.

Fram till 25 maj kan tävlingsansvarig önska justering i serieindelningen med motivering i åldersklasserna U11-U19. Insänd önskan om justering, är som sagt en önskan och en ändring kan inte garanteras. Målsättningen är att publicera dom fastställda serierna den 1 juni, för att kunna påbörja arbetet med att forma lottningsmallar till respektive åldersklass och serie. Det innebär att ändringar efter 1 juni enbart kommer att ske om vakanta plaster uppstår eller TK anser att en serie påverkats av ändringar eller urdragningar som gör att två serier behöver sättas samman.

Serieindelningen för U11-U19 fastställs den 1 juni.

Publicerad: 2024-05-16

Senast uppdaterad: 2024-05-16

Författare: Maria Casado

Intressant? Dela gärna!