Gå till innehåll

Till dig som är spelare

Det är viktigt att inte förväxla osunt beteende med normala relationer mellan ledare, tränare, barn och ungdomar i verksamheten. Det handlar om att vara uppmärksam på osunda relationer.

Exempel på sexuella övergrepp:

  • Att någon tar på din kropp med händerna, munnen eller könet på ett obehagligt sätt eller så att du blir rädd.
  • Att någon pratar med dig eller tittar på dig på ett sexuellt sätt som du upplever som obehagligt.
  • Att någon utnyttjar att han eller hon har ett överläge och får dig att känna att du måste ställa upp på en sexuell handling.
  • Att bli fotograferad eller filmad med eller utan kläder i ett sexuellt syfte om det är emot din vilja eller att du är under 15 år.

Förövare brukar själva beskriva det som att de väljer barn (ungdomar) som är närmast och som de tror kommer att hålla tyst så att de inte avslöjas och åker fast. Det kan vara barn (ungdomar) som de har någon form av makt över, som de tror att de kan tvinga, lura eller manipulera. Förövaren söker ofta vänskap, förtroende och tillfällen att vara ensam med den utsatte. De kan lära känna varandra genom idrotten men de närmaste kontakterna tas vid sidan om. Det kan röra sig om olika former av extrahjälp och kontakterna upprätthålls via mobil, sms, sociala medier eller mail.

Om du skulle uppleva att du utsätts för trakasserier eller andra former av kränkningar skall du veta att du alltid har rätt att markera och säga ifrån. Du bör vidta följande åtgärder:

  • Markera tydligt att beteendet är oönskat genom att säga ifrån. Du kan också be någon ledare eller kamrat att säga ifrån.
  • Om det inte hjälper att säga ifrån - sök stöd! Tala med någon ledare i din förening som du känner förtroende för.
  • Spara eventuella sms och mail eller annat som kan visas upp för någon du har förtroende för. Det är inte alltid enkelt att själv bedöma vad som är okej.

Texten är ett utdrag från Riksidrottsförbundets policy mot sexuella trakasserier och sexuella övergrepp. Läs mer på RF:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerad: 2022-10-21

Senast uppdaterad: 2022-11-22

Författare:

Email: