Gå till innehåll

HANDBOLL SYD

HANDBOLL SYD

Funktionärsutbildningar

Matchfunktionärerna är två central personer för att att en handbollsmatch skall kunna genomföras på ett bra sätt. De är en viktig del i en #schysstmatch. Det är föreningens ansvar att samtliga handbollsmatcher i HF Syd från U12 och uppåt skall spelas med utbildade funktionärer och elektroniskt matchprotkoll (EMP). Normalt sett är det föäldrar eller äldre ungdomspelare som sitter på ungdomsmatcher. På seniorhandbollen sitter de som valt att gå vidare. Precis som på domarsidan finns det en möjlighet att bara vara med för att det är roligt men också en karriärsmöjlghet om man vill det!

Funktionärsutbildning - FU

Utbildingen gäller normalt i två säsonger men HF Syd rekommenderar att man går kursen varje år för att vara ajour och för att vi skall hålla hög kvalitet i allt vi gör. Speciellt innevarande säsong behöver alla gå kursen eftersom det finns ett antal nya regler. SHF har skapat en digital Utbildningsportal som man får tillgång efter genomgången kurs. Denna utbildingsportal ger möjligheter till fortbilding på egen hand!

Utbidningarna för Föreningsfunktionärer och Distriktsfunktionärer genomförs i samverkan mellan föreningen och HF Syd.

Obs ALLA kursdeltagare skall ha med sig en bärbar dator. Ännu så länge fungerar inte I-Pad/Mac.

Stegen för Funktionärsutbildingar

1. Föreningsfunktionär FU1

2. Distriktsfunktionär FU2

3. Förbundsfunktionär FU3

4. Elitfunktionär FU4

5. Internationell funktionär FU 5

Man inte hoppa över steg i trappan och från och med FU3 krävs att man blir nominerad.

För att påbörja Föreningsfunktionärsutbildningen måste man vara minst U15.

Föreningsfunktionärer kan sitta upp till U16 men sedan krävs Distriktsfunktionärer. I USM krävs också Distriktsfunktionärer. Distriktsfunktionärer kan också sitta i de lägre seniorserierna och generellt sett behövs det fler här! Hör av dig till din Domarklubb om du vill sitta senior också!

Det finns två olika kurser som genomförs på föreningsnivå:

1. Föreningsfunktionärer FU1

Första steget för funktionärer.

Utbildningen gäller för matcher U12-U16.

Utbildning av EMP (Elektroniskt matchprotokoll) ingår.

Kursen arrangeras av förening i samverkan med HF Syd.

2. Distriktsfunktionärer FU2

Vidareutbildning för funktionärer. Utbildning av EMP ingår.

Distriktsfunktionär kan sitta på U19 upp till Damtvå och Herrtre.

OBS i USM krävs det lägst FU2 i följande kategorier:

  • U14 steg 4
  • U16 steg 4
  • U18 steg 3–4

Distriktsfunktionärsutbildning arrangeras av förening med stöd av HF Syd.

HF Syd nominerar sedan Funktionärer till Förbunds- och Elitnivå.

Hur går processen till rent praktiskt angående funktionärskurser i föreningen?

Praktisk går det till så att HF Syd föreslår datum och bokar upp en instruktör!

Tidpunkten är normalt kl 18.00-21.30.

Vid planeringen har vi utgått från utbildningsbehovet de senaste åren och tittat lite på hur många seriespelande lag som föreningen har i berörda åldrar. Förhoppningsvis träffar vi rätt i vår gissning annars återkopplar föreningen om man vill ha fler eller färre!

Alla kursdeltagare skall ha med sig en bärbar dator. I dagsläget fungerar inte I-Pad, Iphone och Mac.

Alla kursdeltagare måste anmäla sig via IdrottOnline. Länkar läggs upp efter hand.

Arrangerande föreningens ansvar

  • Arrangerande förening betalar utbildningen för ”sina” funktionärer men är redo att ta emot personer från andra föreningar också.
  • Arrangerande förening skall se till att lämplig lokal med wifi och fungerande projektor (Hdmi) finns.
  • Arrangerande förening skall se till att en ansvarig person finns på plats och tar emot instruktör och funktionärer med fika!
  • Föreningen ordnar inlogg i EMP till sina funktionärer via TA.

Kostnader

För att hålla ner kostnaderna ordnar föreningen med en lämplig utbildingslokal (tex en skolsal) samt fika och en ansvarig person på plats som tar emot instruktören. Lokalen skall ha en rimlig Wifi-uppkoppling samt projektor för storbild så att kursdeltagrna kan se bra.

Föreningen betalar 400:- per funktionär på FU1 men minimum 4000:- och maxtak på 5000:-

Föreningen betalar 500:- per funktionär på FU2 men minimum 5000:- och maxtak på 6000:-

Utkast till inbjudan

Vi har tagit fram ett utkast som föreningen kan använda vid Inbjudan:

Varför inte testa på att bli funktionär?

Varje lag behöver ett gäng utbildade funktionärer! Det är föreningens (lagens) ansvar att det alltid sitter utbildade matchfunktionärer på hemmamatcherna från U12 och uppåt. I HF Syd kör vi EMP (Elektroniskt matchprotokoll) i alla matcher i U12 och uppåt.

Erfarenheten säger att det är bra om varje seriespelande lag har minst sex utbildadefunktionärer för att klara av behovet under säsongen, men det är bara bra om man är fler.

Utan engagerade funktionärer kan inte matcherna genomföras.

Man måste vara minst 16 år (Född senast 06) för att gå utbildningen.

Föreningen tar utbildningskostnaden för de som sitter på våra ungdomsmatcher.

Föreningsfunktionärer FU1


Första steget för funktionärer. Utbildning i EMP ingår.

Gäller för U12-U16.

Distriktsfunktionärer FU2


Vidareutbildning för funktionärer. Utbildning i EMP ingår.

Obs att det krävs att man gått FU1 och skaffat sig erfanheter på ett antal matcher.

Gäller U19 upp till Damtvå och Herrtre.

OBS!! I USM finns särskilda krav på Funktionärer.

Kurserna har ett maxtak på 25 deltagare per gång. Skulle det bli många som ej får plats kollar vi om vi kan boka ytterligare kurser.

ALLA kursdeltagare skall ha med sig en bärbar dator. I dagsläget fungerar inte I-Pad.

Varmt välkommen!

Anmälan görs på följande länk:

Publicerad: 2022-10-04

Senast uppdaterad: 2022-11-23

Författare: Camilla Rohlén