Gå till innehåll

HANDBOLL SYD

HANDBOLL SYD

En bild

Projekt; Mer, fler, och bättre domare - för ett jämställt HF Syda utbildningar

HF Syd är mycket stolta över att kunna presentera en ny satsning påambitiösakvinnliga domare med stöd av medel från Svenska Handbollförbundet. Projektet kommer att ledas av Anna Palmqvist som själv är en erfaren domare, som också spelar handboll, sitter med i HF Syds disciplinnämndoch är mentor till unga domare.

Syftet med projektet är attfrämja fler kvinnliga domare att satsa på sitt domarskap än vad fallet har varit tidigare och att utveckla metoder för jämställdhet,inkludering och social hållbarhet över tid.

Bakgrunden är att HF Syd idag på de högra domarstegen har inga eller alldeles för få kvinnor som dömer och det här måste vi tillsammans göra något åt.HF Syd strävar aktivt mot jämställdhet och inkludering, detta projekt är därför ämnat till att gå ett steg i den riktningen.

Vad kommer att ske i projektet? Vi kommer att jobba med en utvald grupp av cirka 10 ambitiösa kvinnor domarepå steg 3-5 inom HF Syd under säsongen 2022/2023. HF Syd bjuder in till olika träffar digitalt såväl som fysiskt. Det kan vara möten, middagar, föreläsningar, matchanalys och work shops. Det kommer även ingå mentorskap under en specifik turnering, USM-steg och kontinuerlig uppföljningunder säsongen.

Hur kommer man med? Man får skicka in en intresseanmälan via formuläret https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEmsZmfbPmRM3hiiOhYdaPp_lXLZfPw5Sk8UIpSwAGTBH27Q/viewform Länk till annan webbplats. Det kommer sedan att ske ett urval. Detta för att projektet endast har möjlighet att ta emot ca 10 domare och fortfarande bibehålla den kvalité man vill ha på projektet. Sista dag att skicka in sin anmälan är 14e aug2022.

Alla som skickar in en anmälan kommer att få återkopplingsenast 30e aug 2022.

Projektansvarig Anna Palmqvistkommer att stödjas av en projektgrupp bestående av Parman Rodrigo Polozadeh, Emme AdeboochMaria Fröjd.

Känner du någon som du tror skulle vilja vara med? Skicka gärna vidare informationen till dem så vi kan nå så många personer som möjligt.

Publicerad: 2022-10-04

Senast uppdaterad: 2022-11-23

Författare: Camilla Rohlén