Gå till innehåll

HANDBOLL SYD

HANDBOLL SYD

Jämställdhet och inkludering

Handboll Syd har en strävan att bli bättre och utvecklas. En metod och nyckel för att uppnå utveckling är att jobba för jämställdhet och inkludering.

Handbollen är sett till antalet utövare en jämställd idrott, men på ledarsidan, i styrelserummen och i andra områden har vi ett underskott på kvinnor. Även på andra områden kan vi bli bättre när det gäller inkludering! Hur får vi fler barn och ungdomar med invandrarbakgrund att spela handboll? Hur får vi fler unga samt äldre att engagera sig i föreningslivet? Hur får vi personer med olika bakgrunder och preferenser att känna sig i hemma inom handbollen?

För att sträva i denna riktning är målet att upprätta en handlingsplan. Planen skall leda till beteenden och aktiviteter i linje med RF´s Strategi 2025. Tanken är att processen kommer att involvera HF Syds styrelse, kontor och kommittéer, och kommande steg även föreningar, domarklubbar och turneringar!

Kristiina Pekkola är engagerad som processledare och ansvarar för processen tillsammans med Emme Adébo. Kristiina är Idrottspsykolog och KBT-terapeut med en egen elitkarriär bakom sig inom Judo, och har ett gediget CV inom idrotten på alla nivåer! Emme är Utvecklingsansvarig på HF Syd och tränarutbildare/föreläsare.

Sedan ett år finns det en Refenrensgrupp som jobbar med Handlingsplanen. Gruppen består av sex unga personer som representerar olika roller inom handbollen. Gruppens uppgift är att ta fram bra idéer och vara ambassadörer för förbundets arbete med Jämställdhet och inkludering!

Ambitionen är att bygga ut med fler refensgrupper som täcker hela HF Syd efter hand.

Referensgruppen består av:
Line Welin, Malmö/Stockholm, Domare (EHF Utvecklingsprojekt) och Tränare
Jesper Palmqvist, Hörby, Tränare och TU 1-instuktör HF Syd
Linnea Holst, Lund Tränare, Cuparrangör
Oliver Bengtsson, Eslöv, Tränare och Spelare
Parman Polozadeh, Lund, Domare, Tränare och TU 1-instuktör HF Syd

Vi tar ett steg i taget mot utveckling!