Gå till innehåll

HANDBOLL SYD

HANDBOLL SYD

Matchändringar

Matchändringar görs säsongen 23/24 i handbollens nya tävlingssystem Profixio. Nedan kommer inom kort information om hur matchändringar hanteras i Profixio att presenteras.

VIKTIGT!
Matchändring i Profixio ska inte användas till att ställa in/skjuta upp matcher utan ska enbart användas när det finns en ny speldag/tid att lägga in i systemet.
I utgångsläget ska ni ALLTID försöka komma överens om ny speldag/tid så fort som möjligt om ni inte kan spela matchen på den utsatta dagen/tiden.

Går det inte att vid första kontakten med motståndaren lösa nytt speldatum/tid men ni är överens om att inte spela matchen ska ni maila information om matchen till HF Syd, förutsatt att det är mer än 24 timmar till matchstart och det är vardag:

  • Matchnummer
  • Serie
  • Ordinarie nu planerad speltid
  • Varför matchen ska flyttas
  • Vilken förening det är som flyttar matchen
  • Vilka personer har kommit överens om att matchen inte ska spelas på ordinarie speldag/tid (Namn och mailadress)


Är det en akut matchändring:
- Som akut matchändring räknas den match som måste ställas in och där det pga tiden till utsatt matchdag och tid inte är möjligt att göra matchändring enligt gängse rutiner via Profixio och där nytt speldatum inte är klart när matchen skjuts upp.

En matchändring är akut när behov av att skjuta upp/flytta en match uppstår när:
- Det är fredag (efter kontorstid) eller lördag (oavsett tid) och match spelas lördag eller söndag.
- Det är mindre än 10 timmar till match och det är efter kontorstid, efter kl.16, måndag-fredag.

Då ska ni istället göra enligt rutin för akut matchändring som ni hittar här ->


Kontakt tavling@handbollsyd.se

Publicerad: 2022-10-04

Senast uppdaterad: 2023-09-19

Författare: Camilla Rohlén