Gå till innehåll

HANDBOLL VÄST

HANDBOLL VÄST

en blå bakgrund och två foton på där det till vänster är en roll up med blå bakgrund med handboll och texten glädje trygghet utveckling på samt ifk kristinehamns logga och till höger samma text och bild fast i en framsida på en folder

"Om man menar allvar med sin verksamhet ska man definitivt genomgå Grundstenen"

Grundstenen är ett projekt som gör en total genomlysning av handbollsföreningar. IFK Kristinehamn påbörjade Grundstenen för ett år sedan och har genomfört 3 av 5 träffar. Men, de har hunnit med mycket alla redan.

IFK Kristinehamn påbörjade sin Grundstenen-resa i oktober 2022, som en nystart efter pandemin men också för att lägga grunden för föreningens framtida verksamhet genom nytänkande.

- Vi hade till stora delar fått en ny styrelse som visade stort intresse och en härlig energi. Denna nya styrelse ville dra nytta av erfarenheten som fanns inom föreningen, helt enkelt klä föreningen i en ”ny och modern kostym” för att attrahera dagens barn och deras föräldrar, säger Pelle Höij, vice ordförande i IFK Kristinehamn Handboll.

IFK Kristinehamn Handboll har flick- och pojklag från U14 ner till U7, men inga seniorlag i seriespel innevarande säsong. De planerar att återuppta såväl dam- som herrverksamheten säsongen 2025/26 då deras nuvarande U14-spelare kan komplettera seniortrupperna. De anser själva sig ha en bra och drivande styrelse på nio personer, och att de har relativt lätt att rekrytera ledare till deras lag, dock de flesta utan egen handbollsbakgrund. Kristinehamn är en förhållandevis liten kommun (ca 23 000 invånare) och de poängterar själva att samarbetet med övriga lagidrotter är viktigt för att få ihop lag i samtliga ålderskullar så att barnen ges möjlighet att hålla på med flera idrotter. Traditionsenligt arrangerar föreningen en Klasshandbollsvecka (tre vardagskvällar) för klass 2-5 under hösten som ger oss god påfyllning av spelare varje år.

"Glädje, Trygghet, Utveckling för hela familjen"

Föreningen har under året genomfört 3 träffar, och det återstårt träff 4 samt avstämningsträffen (träff 5). De upplever att träffarna har varit mastiga men nyttiga och utvecklande. Deras grupp för Grundstenen har till stor del bestått av styrelsen, vilket har visat bli en utmaning tidmässigt för att hinna med kärnverksamheten och hinna ha ett privatliv däremellan. Men, de har ändå gjort mycket av sin Grundstenen-resa hittills. De har skapat tydligare ansvarsroller inom styrelse, påbörjat en strukturerad ledar- och domarutbildning för deras äldsta ungdomslag samt även skapat fyra viktiga dokument efter ett ihärdigt arbete med många inspel och diskussioner. Dokumenten har mynnat ut i att de har tryckt upp foldrar och roll-ups där dokumenten åskådliggörs och som används vid marknadsföring av deras verksamhet.

- Vi inledde Grundstenen med att lägga stor kraft vid att diskutera oss fram till fyra viktiga dokument, nämligen Vision, Värdegrund, Verksamhetsidé och Devis, som numera genomsyrar alla våra beslut i såväl styrelse som kommittéer. Vi är väldigt stolta över vår nya Devis: Glädje, Trygghet, Utveckling för hela familjen, säger Pelle Höij.

Pelle rekommenderar absolut föreningar att genomgå Grundstenen för att få en genomlysning av nuvarande verksamhet och skapa en önskad bild av framtiden. Genom detta kan man sedan belysa behov som behöver lösas över tid för att uppnå det önskade tillståndet. Men Pelle ponägterar också att optimalt vore att hitta en arbetsgrupp inom föreningen som inte ingår i styrelsen. Pelle avslutar med:

- Om man menar ”allvar” med sin verksamhet ska man definitivt genomgå Grundstenen, tycker vi.

Om Grundstenen

Grundstenen är en total genomlysning av handbollsklubben där vi tar vara på vad andra klubbar gjort bra och ger en meny av förslag och idéer för att tillsammans bygga ”den bästa klubben på platsen med den högsta trovärdigheten”.

Grundstenen finns för att:
- Vår verksamhet minskar
- Våra klubbar totalt inte klarar av rekryteringen i skolorna
- Våra klubbar inte med kontinuitet startar nya lag för flickor och pojkar
- Våra klubbar tappar spelare redan från 11 års ålder
- Våra klubbar behöver hjälp med sin föreningsidé

Grundstenen Handboll bygger på fem träffar med vårt förbund under drygt ett års tid. De klubbar vi arbetar tillsammans med utser en ansvarig och minst fem intresserade personer som har tiden som krävs för arbetet mellan träffarna. Att starta upp arbetet ska vara förankrat av klubbens styrelse. Våra fem träffar sker hos respektive klubb och varar drygt ett år med minst 8 veckor mellan träffarna.

Till mer information om Grundstenen >>


Publicerad: 2023-10-10

Senast uppdaterad: 2023-10-11

Författare: Louise Idebäck

Intressant? Dela gärna!