Gå till innehåll

HANDBOLL VÄST

HANDBOLL VÄST

Föreningsträffar med våra unga domare

Under våren har vi påbörjat föreningsträffar för att inspirera och motivera våra unga föreningsdomare att vilja fortsätta döma och utbilda sig till nästa nivå.

Domar- och funktionärskommittén i Handbollförbundet Väst har antagit en treårsplan med målsättningen att utveckla domar- och funktionärsverksamheten. Som en del av planen ingår nyrekrytering av domare. Under våren har vi inom förbundet påbörjat träffar ute hos våra föreningar, där vi möter och samtalar med deras föreningsdomare med förhoppningen att kunna motivera och inspirera till att vilja fortsätta döma samt utbilda sig till nästa nivå och bli distriktsdomare.

Målsättningen är att träffa minst 75% av de som utbildade sig till föreningsdomare inför den gångna säsongen samt att få 50 föreningsdomare per år att utbilda sig till distriktsdomare. Efter tre år hoppas vi på 150 nya steg 3-domare i distriktet.

Lars Sighed, domar- och funktionärsansvarig på Handbollförbundet Väst, är den som är ute hos våra föreningar och träffar domarna.

Vad är din upplevelse av responsen från de unga domarna? Finns det intresse att satsa vidare/uppåt?
Fantastisk skulle jag säga, det finns ett stort intresse, trots att alla varit utsatta för stora påtryckningar när de dömt.

Vilka är de vanligaste frågorna/funderingarna från våra unga domare?
Hur mycket tjänar man😊 men också mycket regelfrågor.

Hur går vi vidare med de som vill fortsätta döma?
Att de får reda på hur man anmäler sig till kurser och att det kommer att finnas ett mentor/matchinstruktörs program så att de slipper att känna sig ensamma.

Hur många föreningar har du varit hos hittills?
C.a 10 st och det är 6 st som ställt in tyvärr men det tar vi tag i efter sommaren.

Fortsätter projektet till hösten?
Absolut men vikten lägger vi i slutet av säsongen, alltså lite tidigare än vi gjort denna säsong.

Vill din förening ha besök av oss, kontakta Malin Svensson, malin.svensson@handbollvast.se >>

Foto: Matthew Tipple
Från Gjensidige USM i Uppsala maj 2022 där unga domare får chansen att döma samt får coachning av domarmentorer

Publicerad: 2022-09-01

Senast uppdaterad: 2022-11-29

Författare: Jessica Larsson

Intressant? Dela gärna!