Gå till innehåll

HANDBOLL VÄST

HANDBOLL VÄST

Utmärkelser inom Handbollförbundet Väst - ansökningsbara och årliga

Inom Handbollförbundet Väst finns det utmärkelser som förbund, föreningar och medlemmar kan ansöka om samt årliga utmärkelser som utses av kommittéer inom förbundet.

Ansöka om utmärkelser

Handbollförbundet Västs utmärkelser kan ges till aktiva Ledare, Spelare, Domare, Funktionär och Förening. Utmärkelsen kan tilldelas person som inom eller utom landet utfört ett för handbollssporten betydelsefullt arbete.

  • Ledare - Tränare, ledare, organisationsledare, ideell kraft. Förebildligt och förtjänstfullt arbete för handbollssporten
  • Spelare - För spelare i samma förenings A-lag antalet år i följd.
  • Domare - Förebildligt och förtjänstfullt arbete som domare inom handbollssporten.
  • Funktionär - Matchfunktionär (tidtagare, sekreterare), matchvärd, ideell kraft. Förebildligt och förtjänstfullt arbete som funktionär inom handbollssporten.
  • Förening - Förebildligt och förtjänstfullt arbete för handbollssporten. Förslagsrätt till utmärkelse. Förslagsrätt till förbundets utmärkelser har följande: Förbundsstyrelser och dess ledamöter, Föreningar inom distriktet, Medlemmar i distriktet

Läs mer om de ansökningsbara utmärkelserna >>

Handboll Västs årliga utmärkelser

Utöver de ansökningsbara utmärkelserna finns det utmärkelser som utses av kommittéer inom förbundet.

  • Lars Edwinsons Ledarpris utses av Utbildningskommittén
  • Årets Förening utses av Föreningsutveckling- och rekryteringskommittén
  • Årets Domare/par eller Årets Funktionär utses av Domar- och funktionärskommittén
  • Årets Handbollare utses av Tävlingskommittén
  • Åke Nilssons Minnesfond utses av dess fondkommitté

Läs mer om de årliga utmärkelserna >>

Publicerad: 2023-03-24

Senast uppdaterad: 2023-03-24

Författare: Louise Idebäck

Intressant? Dela gärna!