Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Lyckad handbollsfestival på höstlovet

Örebro SK Handboll Herr bjöd in till handbollsfestival för personer med funktionsnedsättning som rörelsehinder och intellektuell funktionsnedsättning.

Tillsammans med initiativet Oändlig variation i rörelse och projektet Handboll för hjärta och gemenskap så har Örebro SK Handboll Herr genomfört en Handbollsfestival där personer från de två olika verksamheterna tillsammans med deltagare från Örebro SK Ungdoms föreningsdrivna handbollsverksamhet samlades under en dag för att spela handboll, leka bollekar för att få nya sociala kontakter. Dagen var också till för att få större förståelse för varandras olikheter och att få deltagarna att lära sig ta ansvar och bygga självförtroende samt verka för en jämställd och jämlik idrott där flickor och pojkar deltar på samma villkor.

De 15 ledarna på Handbollsfestivalen är alla medlemmar från Örebro SK herr. Inför fick de utbildning med tillsammans med Parasport Örebro läns idrottskonsulent.

Syftet med handbollsfestivalen

Att skapa en positiv idrottsupplevelse genom att deltagarna skall få spela handboll.
Att organisera en mötesplats där deltagarna skapar sociala kontakter, får större förståelse för varandras olikheter och att få deltagarna att lära sig ta ansvar och bygga självförtroende.
Att ge deltagarna kunskap om vikten av en god folkhälsa genom en positiv rörelseglädje samt kunskap om vikten av en god munhälsa.
Att verka för en inkluderande idrottsverksamhet där alla får delta.
Att verka för en jämställd idrott där flickor/kvinnor och pojkar/män deltar på samma villkor.

Aktiviteter under dagen

Deltagarna med intellektuell funktionsnedsättning spelade mot varandra i olika mixade lag på s.k. minihandbollsplan, men mindre mål och enklare regler. Deltagarna spelade även matcher mot ledarna. Barnen från fritidsgårdarna och ÖSK Ungdom delades upp i olika mixade lag och spelade handbollsmatcher på stor handbollsplan.

Hand the ball

Som metod i handbollsspelandet och bolleken, använde de sig av metoden Hand the ball. Hand the Ball är en ny modell för att få fler barn att röra på sig och komma i kontakt med handboll. Hand the Ball Sverige engagerar sig för att öka rörelse och lek hos barn och ungdomar runt om i landet. Med den gröna bollen i centrum fokuserar de på inkludering, kommunikation och försöker ta bort pressen på prestation och resultat.


Kringaktiviteter

Förutom handbollsspelandet fanns det flera kringaktiviteter, t ex:
Kasta bollar i hål, där det sattes upp en stor duk med olika stora mål framför ett handbollsmål. Varje hål gav olika poäng.
Kasta och fånga boll mot en bouncer.
Speedshooting.
Folktandvården Region Örebro län genomförde en aktivitet som byggde på att man skulle kasta bollar i en s.k. roll -up med hål i. Efter att barnen genomfört aktiviteten fick de ett kit bestående av en tandborste och tandkräm.
På plats fanns även Smed-Hjalmar - en klurig kanin med många frågor och funderingar om allt möjligt. Under dagen kunde man i programmen "Smed-Hjalmar funderar" följa Smed-Hjalmar i hans försök att förstå världen runt omkring honom. Smed-Hjalmar ger då och du ut filmer som heter “Smed-Hjalmar funderar”. I programmen gör han besök på olika platser och får svar på olika funderingar som han har. Smed-Hjalmars ben är så svaga så han behöver rullstol för att ta sig fram.”Smed-Hjalmar är en del i Svenska Kyrkan Adolfsbergs församling verksamhet för personer med funktionsvariationer.

Örebro SK Handboll Herr är en handbollsförening som bedriver handboll för herrseniorer och juniorer. I deras utvecklingsarbete och föreningsidé har de varit tydliga med att de även vill vara en inkluderande idrottsförening som tar ett samhällsansvar. Därför bedriver de integrationsprojektet Handboll för hjärta och gemenskap sedan 2015 för flickor och pojkar i fyra s.k. socioekonomiska utanförskapsområden i Örebro kommun samt Oändlig variation i rörelse som är ett bollsportsinitiativ för intellektuellt funktionsnedsatta och rörelsehindrade i samarbete med Svenska Kyrkan Adolfsbergs församling. Syftet med Oändlig variation i rörelse är att personer med funktionsnedsättning som rörelsehinder och intellektuell funktionsnedsättning i Örebro ska få en bättre hälsa, både fysiskt och psykiskt.

Publicerad: 2022-11-15

Senast uppdaterad: 2022-12-15

Författare: Jessica Larsson

Intressant? Dela gärna!