Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

I Stockholm arbetar man inspirerande med att nå ut till nya områden

Handbollförbundet Öst och Kista SC Handboll jobbar kontinuerligt med Hand the Ball-aktiviteter som en del av arbetet med social hållbarhet kopplat till världsmästerskapen som arrangeras i Sverige under 2023.

I Handbollförbundet Öst har man genom världsmästerskapet i Stockholm, som spelades nu i januari 2023, kunnat stärka och fortsätta det fina sociala arbete man utför i stadsdelen Järva genom föreningen Kista SC Handboll. Initiativet startades för flera år sedan och är ett kvitto på hur distriktet försöker skapa intresse i områden där handbollen inte är etablerad. Redan under europamästerskapet 2020 där finalspelet avgjordes i Stockholm startades Hand the Ball-aktivitet upp på skolor i området som en del av arbetet med social hållbarhet. Utifrån detta startskott förvaltade Handbollförbundet Öst intresset på ett fint sätt genom att stötta flersektionsföreningen Kista SC att starta upp handboll. Detta är tre år sedan och föreningsutvecklare Anders Mattsson på Handbollförbundet Öst beskriver processen som mångårig och positiv.

- Handbollförbundet Öst och RF-SISU Stockholm startade tillsammans upp ett projekt under hösten 2020 som avslutades 2021 där en projektledare arbetade i området med att hjälpa Kista SC att öppna upp en handbollssektion. Genom detta kunde man från föreningen vara ute och börja marknadsföra handbollen i skolor i Järva. Efter projekttidens slut har Kista SC Handboll fortsatt att ha Hand the Ball aktiviteter i skolor samt bygga grupper i föreningen vilket vi på distriktet ser som väldigt positivt. 

VM 2023-initiativet stärker föreningen

Med bakgrund i detta var Kista SC Handboll en av de föreningar i Stockholm som blev tillfrågade att vara en del i arbetet med social hållbarhet kopplat till VM 2023. Initiativet kopplat till mästerskapet är finansierat genom medel från Stockholm stad, VM-bolaget och Svenska Handbollförbundet med förhoppning att bidra till mycket aktivitet och handboll i Järva-området. Med detta som syfte har även tre närliggande skolor fått utbilda sina pedagoger i Hand the ball och får idag kontinuerliga besök av instruktör från Kista SC Handboll. Förhoppningen är att det skapar kreativ rörelse med den gröna bollen på skolgården kontinuerligt för eleverna samtidigt som samarbetet med den lokala föreningen stärks.

Handbollförbundet Öst agerar som stöd i detta arbete både i processen att kunna bibehålla aktivitet men även i att utveckla andra delar av föreningen.

- Vi har på Handbollförbundet Öst försökt ge stöd till Kista SC Handboll i deras resa att etablera handboll i ett område där vår idrott inte varit så stark tidigare. Bland annat har vår tjänstepersonal med expertis på olika områden så som föreningsutveckling, domare, tävling och utbildning följt deras arbete kontinuerligt sedan uppstarten för några år sedan. Det är häftigt att få följa hur engagerade eldsjälar verkligen tagit steg i rätt riktning och de har idag 80 registrerade spelare, hälften tjejer och hälften killar i åldrarna 12-15 år, säger Anders Mattsson. 

Handbollen vill skapa rörelse i nya områden

Att genom två mästerskap med tre års mellanrum skapa aktivitet med Hand the Ball och handboll inom denna stadsdel är ett fint exempel på hur man arbetar hållbart över tid. Kista SC Handboll och Handbollförbundet Öst tar på detta sätt ett ansvar i att försöka öka aktivitetsnivån och ge barnen man besöker en positiv upplevelse av rörelse i ett område som behöver olika initiativ.

- Vi tycker att det är viktigt att bredda idrottsutbudet i områden där idrotten vill och behöver växa för att fler ska få tillgång till varierad rörelse där de bor. I dessa områden har individerna svårare att ta sig längre avstånd för att utöva sin idrott. Därför är närhetsprincipen väldigt viktig. Att arbeta i ”nya” områden är både en utmaning eftersom handbollen inte är allmänt känd för invånarna och det krävs en längre startsträcka för att implementera en ”ny” sport. Både för de aktiva och vårdnadshavare. Viktigt därför att få tid i skolor som genom detta VM 2023 projekt för att introducera handbollen på ett lekfullt och tillgängligt sätt med Hand the ball. Vi på förbundsnivå ser det som enormt viktigt att handbollen får fäste i ”idrottssvaga områden” för att vi inom handbollen ska få en mer integrerad idrott på sikt, avslutar Anders Mattsson.

Vi ser fram emot att vidare följa all rörelseaktivitet Kista SC Handboll och Handbollförbundet Öst skapar i Stockholm!

Publicerad: 2023-03-10

Senast uppdaterad: 2023-03-10

Författare: Jessica Larsson

Intressant? Dela gärna!