Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Svensk handboll i sorg

Svenska Handbollförbundet har nåtts av beskedet att handbollsprofilen Lars Edwinson, 85, har avlidit. Lars Edwinsons arbete och betydelse för svensk handboll kan inte nog hyllas.

Lars engagerade sig tidigt i idrotten och särskilt i handbollen. Som aktiv blev det både handboll, basket och fotboll. Handbollen i Värmland var en liten sport men för Lars var handbollen särskilt intressant. Därför utbildade han sig till domare, tränare och instruktör samtidigt som han själv spelade handboll. Det stora intresset för handboll och utbildning gjorde att Lars engagerades som förtroendevald i IF Hellton där han var både tränare och ordförande. IF Hellton utsåg senare Lars till hedersordförande i föreningen.

Med åren hade Lars också betydande uppdrag och engagemang främst för handbollen i Värmland och som ordförande i Värmlands Handbollförbund men också för svensk handboll i stort.

Sedan 1970 har Lars Edwinson haft flera betydande uppdrag inom Svenska Handbollförbundets verksamhetsområden samt dess styrelse; så som vice ordförande och hedersledamot, överledare för landslag samt medlem i flera kommittéer. Lars var aktiv in i det sista gällande Svenska Handbollförbundets utbildningsfrågor.

För sitt utomordentligt betydelsefulla arbete för handbollssporten tilldelades Lars Edwinson 1990 Svenska Handbollförbundets högsta utmärkelse, förtjänsttecken.

I en artikel och intervju från NWT står att läsa: ”Eftersom jag bodde 100 meter från gymnastiksalen var den min lekplats från sexårsåldern. Jag var däruppe i stort sett varje kväll och där lärde jag mig att spela handboll. Det fanns ingen ungdomshandboll på den tiden så när jag var 12-13 år kände jag att jag ville spela och då var jag tvungen att plocka ihop ett gäng så det blev något. Och då blev det ju så,…”

”IF Hellton har av naturliga orsaker varit laget i Lars Edwinssons hjärta, en klubb där han också blivit utsedd till hedersordförande. Lyssnar man på kollegor inom värmländsk handboll råder total samstämmighet kring att det knappt går att förstå vidden av den insats Lars Edwinson gjort för sin sport.”

”Och som Lars Edwinson själv uttryckt det:

-Vi kan sammanfatta såhär: det har varit mycket handboll.”


Våra tankar går till Lars närmaste anhöriga och vänner.

---
Denna text har efter önskemål översatts till engelska:

Swedish handball in mourning

The Swedish Handball Association has been informed that the handball profile Lars Edwinson, 85, has passed away. Lars Edwinson's work and importance to Swedish handball cannot be praised enough. 

Lars got involved early in sports and especially in handball. As an active, he took part in handball, basketball and football. At the time, handball was a small sport in Värmland, but for Lars handball was particularly interesting. Therefore, he trained as a referee, coach and instructor while playing handball himself. The great interest in handball and education led to Lars being involved as a trustee in IF Hellton, where he was both coach and chairman. IF Hellton later appointed Lars as honorary chairman of the association. 

Over the years, Lars also had significant assignments and commitment, primarily for handball in Värmland and as chairman of the Värmland Handball Association, but also for Swedish handball in general. 

Since 1970, Lars Edwinson has had several significant assignments within the Swedish Handball Association's operational areas and its board; such as vice-chairman and honorary member, head of delegation of the national team and member of several committees. Lars was active right up to the last regarding the Swedish handball's educations. 

For his exceptionally significant work for the sport of handball, Lars Edwinson was awarded the Swedish Handball Association's highest award in 1990. 

In an article and interview from the NWT Lars said: "Since I lived 100 meters from the sports arena, it was my playground from the age of six. I was up there pretty much every night and that's where I learned to play handball. There was no youth handball at that time so when I was 12-13 years old I felt that I wanted to play so I gather a group so it became a team”

"IF Hellton has, for natural reasons, been the team in Lars Edwinsson's heart, a club where he has also been appointed honorary chairman. If you listen to colleagues in Värmland handball, there is total agreement that it is hardly possible to understand the scope of the effort Lars Edwinson made for his sport." 

"And as Lars Edwinson himself put it: -We can summarize like this: there has been a lot of handball.” 

Our thoughts go out to Lars' closest relatives and friends.

Publicerad: 2023-06-08

Senast uppdaterad: 2023-06-12

Författare: Svenska Handbollförbundet

Intressant? Dela gärna!