Gå till innehåll

Domarutbildning

Handbollförbundet Öst anordnar och arrangerar både egna domar- och funktionärsutbildningar samt är medarrangörer till domar- och funktionärsutbildningar som hålls ute i föreningarna.

Förbundsdomarutbildning och Elitdomarutbildning samt Elitfunktionärsutbildning arrangeras av Svenska Handbollförbundet (SHF). Frågor om dessa utbildningar hänvisas till ansvarig tjänsteman på SHF.

I dokomentet beskrivning domarutbildning får ni fullständig information om hur utbildningsverksamheten för domare och funktionärer fungerar nationellt och lokalt. Här hittar ni även information om vilka åtaganden föreningen har vid arrangerande av en domar- eller funktionärsutbildning i egen regi.

För att bli handbollsdomare krävs inga förkunskapskrav (beroende på nivå). Självklart är det bra att ha förkunskaper om exempelvis vilka regler, domartecken, rörelsemönster, etc.

För att få döma handboll – oavsett nivå – ska du genomföra en obligatorisk domarutbildning arrangerad av den förening du tillhör eller av Handbollförbundet Öst. Är du mellan 13 – 18 år, utan tidigare erfarenhet av att utföra domaruppdrag och vad det innebär att döma handboll rekommenderas du att genomföra domarutbildning 1.

Om du vill ta nästa kliv i ditt domarskap ska du genomföra den utbildning som är efter din nuvarande utbildningsnivå idag.

  • DU 1 (Föreningsdomare) → DU 2 (Föreningsdomare)
  • DU 2 (Föreningsdomare) → DU 3 (Distriktsdomare)
  • DU 3 (Distriktsdomare) → DU 4 (Distriktsdomare)
  • DU 4 (Distriktsdomare) → DU 5 (Distriktsdomare)
  • DU 5 (Distriktsdomare) → DU 6 (Regionsdomare)
  • DU 6 (Regionsdomare) → DU 7 (Förbundsdomare)
  • DU 7 (Förbundsdomare) → DU 8 (Elitdomare)

Publicerad: 2023-06-15

Senast uppdaterad: 2023-11-10

Författare:

Email: