Gå till innehåll

Tidigare projekt

Handbolls-EM 2020

I ett samverkansprojekt mellan Handbolls-EM 2020 AB, Stockholms Stad, Svenska Handbollsförbundet och Handbollsförbundet Öst inför Handbolls-EM 2020, har Hand the Ball genomfört verksamhet och aktiviteter i 6 skolor i Stockholms stad. Projektet har varit finansierat under hela perioden HT 2018-VT 2020 och har som syfte att bidra till mer rörelse och aktivitet hos barn i låg och mellanstadiet.

Järvaområdet

Handbollsförbundet Öst har driver ett projekt i Järvaområdet med finasiering av och samverkan med RF-SISU Stockholm. Inom ramen för projektet ingick att nå nya målgrupper och utveckla två handbollsektioner i de idrottsföreningar som finns i Järva. Hand the ball används som verktyg för att introducera de nya målgrupperna att börja spela handboll. Det ingår även att arrangera två Let´s Play turnerningar, en på höstlovet 2020 och en på sportlovet 2021. Projektet sträcker sig fram till juni 2021.

Hand the Ball

Hand the ball Sverige har bedrivit verksamhet i Hjulstaskolan som ett pilotprojekt sedan våren 2017 och har i och med ”Projekt 2020” vidareutvecklat verksamheten till fler skolor. Däribland Elinsborgsskolan och Enbackaskolan i Tensta samt Husbygårdsskolan i Husby. I projektet har det utbildats Hand The Ball instruktörer enligt detta material men även fritidsledare och annan skolpersonal genomgår utbildning för att på så sätt göra dessa till medägare av processen.

Publicerad: 2022-10-28

Senast uppdaterad: 2022-11-25

Författare:

Email: