Gå till innehåll

Framtida ledare

Framtida ledare är ett projektet som syftar till att stärka ledarskapet hos ledare i åldrarna 15 – 25 år som idag är, eller som i framtiden skulle vilja bli tränare i området för Handbollförbundet Öst.

Målsättningen är att bidra till en ökad kompetens som i förlängningen kommer att ge förutsättningar för individerna att kunna utveckla sig själva och stärka verksamheten för de barn och ungdomar som de arbetar med till vardags i sina föreningar.

Just nu går 49 ledare denna utbildning som genomsyras av föreläsningar, workshops och övriga forum för diskussioner. Inom ramen finns även mentorskap kopplat till individerna så att projektets deltagare ytterligare kan få kontinuerlig stöttning i sin hemmamiljö.

Publicerad: 2022-12-01

Senast uppdaterad: 2022-12-01

Författare:

Email: