Gå till innehåll

Vision

Handbollförbundet Öst ett självklart val, från liten till eliten.

Det innebär att vi:

  • har lag för både motion, stora som små och breddverksamhet samt elit.
  • har utövare som mår bra och stannar länge inom idrotten.
  • har livskraftiga föreningar.
  • är en jämställd idrott.
  • är kända för mångfald oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Publicerad: 2022-08-12

Senast uppdaterad: 2023-05-22

Författare:

Email: