Gå till innehåll

HANDBOLL SYD

HANDBOLL SYD

En bild

Tjejprojekt

HF Syd har ett särskillt Tjejprojekt med utvalda tjejer!

Syftet med projektet är attfrämja fler kvinnliga domare att satsa på sitt domarskap än vad fallet har varit tidigare och att utveckla metoder för jämställdhet,inkludering och social hållbarhet över tid.

Bakgrunden är att HF Syd idag på de högra domarstegen har inga eller alldeles för få kvinnor som dömer och det här måste vi tillsammans göra något åt. HF Syd strävar aktivt mot jämställdhet och inkludering, detta projekt är därför ämnat till att gå ett steg i den riktningen.

Vad kommer att ske i projektet? Vi kommer att jobba med en utvald grupp av cirka 10 ambitiösa kvinnor på steg 3-5 . HF Syd bjuder in till olika träffar digitalt såväl som fysiskt. Det kan vara möten, middagar, föreläsningar, matchanalys och work shops. Det kommer även ingå mentorskap under en specifik turnering, USM-steg och kontinuerlig uppföljning under säsongen.

Känner du någon som du tror skulle vilja vara med? Skicka gärna vidare informationen till dem så vi kan nå så många personer som möjligt.

Publicerad: 2022-10-04

Senast uppdaterad: 2023-09-22

Författare: Camilla Rohlén