Gå till innehåll

HANDBOLL VÄST

HANDBOLL VÄST

Arvoden

Till arvoden för domare, funktionärer, mentorer och MI 2022-23 >> Pdf, 165.5 kB.

För högre serier än Herrar div 2 och Damer div 2 samt ATG Svenska cupen, se SHF:s ekonomiska bestämmelser >> Pdf, 282.7 kB.

För träningsmatcher hänvisar vi även där till SHF:s ekonomiska bestämmelser.

För USM-matcher tillämpas arvodena som återfinns i tävlingsreglementet för Gjensidige USM >> Pdf, 783.6 kB.

Nedanstående information finns i dokumentet Arvoden för domare, funktionärer, mentorer och MI 2022-23. Dokumentet hittar du längst upp på sidan.

Domare som dömer själv

I matcher som spelas på stor plan utgår 1,5 gånger arvodet om en domare dömer ensam. Det gäller både om det har tillsatts en domare från början och om en domare har fått förhinder på grund av sjukdom.

Resekostnadsersättning för domare och funktionärer

Resekostnadsersättning utgår för färd med allmänna kommunikationsmedel på effektivaste sätt. Vid tågresa ska 2:a klass alltid bokas.

I följande fall får resan sker med bil istället.

  • Om allmänna trafikmedel saknas eller om de leder till orimlig lång restid
  • Om det vid kostnadsjämförelse är billigare att färdas med egen bil

Här utgår ersättning med 38:- kr/mil. Är enkel resa längre än 5 mil är 18,50 skattefria. Samåkning bör alltid ske där det är möjligt och resan beräknas efter den från matchorten längst bort boende domaren/funktionären. Resekostnadsersättningen räknas från bostadsadressen till halladressen tur och retur. Beräkningen ska göras med sökmotorn Google Maps.

I vissa delar av distriktet har vi ju kortare resor. Ifall resekostnadsersättningen enligt ovan skulle hamna under 50 kr har domaren/funktionären rätt att ta ut en kostnadsersättning på 50 kr istället för att begära resekostnadsersättning för allmänna kommunikationsmedel eller bil.

Biljetter och kvitton (tåg, buss, parkeringsavgifter, trängselavgift mm.) behöver inte bifogas men ska på anmodan från föreningen kunna visas upp.

Restidsersättning

Utöver resekostnadsersättning kan restidsersättning utgår för att kompensera för eventuella merkostnader för t.ex. mat.

Restidsersättning utgår när uppdraget medför bortavaro från hemmet/arbetsplatsen utan övernattning. Tiden räknas från avfärd till matchen till återkomst från matchorten enligt följande:

  • Mer än 4 men högst 10 timmar ELLER vid resor längre än 50 km enkel väg: 130:- kr
  • Mer än 10 timmar: 250:- kr

Vid inställda matcher

Om domare eller funktionär är inbokad av Handbollförbundet Väst och tillsatt i Domarwebben och matchen blir inställd samma dag som den ska spelas (inom 24 h från matchstart) får domare och funktionär skicka domarräkning till arrangerande förening på den summa som aktuell match skulle ha betingat.

Om domare och funktionär redan har kommit till hallen utgår förutom ordinarie matchersättning även ersättning för resekostnader. Ersättningen betalas ut av arrangerande förening som sedan debiterar den som orsakat felet, t.ex. Bortalag, Handbollförbundet Väst eller den egna föreningen.

Utbetalning

Många föreningar använder idag Cleverservice som är kopplat till tillsättning av domare i Domarwebben. 48 timmar innan matchstart skickas ett digitalt kvitto till domaren där man godkänner kvittot och kvittot skickas då till hemmaförening för utbetalning.

Använder förening inte Cleverservice mailar man in domarkvittot >> Pdf, 216.6 kB. till hemmaförening.

Föreningen ska betala ut ersättning inom 5 bankdagar

Publicerad: 2022-10-12

Senast uppdaterad: 2023-01-11

Författare: Jessica Larsson