Gå till innehåll

HANDBOLL VÄST

HANDBOLL VÄST

en handboll i nätet på taket av ett handbollsmål

Oförändrade matchtider för ungdomar säsongen 23/24

Styrelsen i Handboll Väst beslutade vid senaste styrelsemötet kring matchtider för U12-U14. Beslutet är att matchtiderna är oförändrade 2x20min för säsongen 2023/2024 med målbilden att utöka till 2x25min så snart det är möjligt.

Efter sammanslagningen och tillkomsten av nya Handbollförbundet Väst så kommer det då och då tankar om reseavstånden i seriespelet för olika lag, och till det även önskemål om att förlänga speltiderna i ungdomsklasserna för att på något sätt hitta en annan balans mellan restid och speltid.

Från vårt håll i Handbollförbundet Väst så vill vi alltid att fler barn och ungdomar ska få spela mer handboll. Det är utan tvekan en av våra grundfundament, och något vi alltid strävar och kommer att sträva efter. Alla de önskemål som kom till oss om utökade matchtider utgjorde en grund för att vi riktade en ambition att genomföra nya matchtider för klasserna U12-U14 från säsongen 2023/2024 och har arbetat i den riktningen.

Efter att under vårvintern ha tagit in synpunkter och den senaste tiden nåtts av ytterligare information, så har vi omvärderat ambitionen på kort sikt. Med den hallbrist som råder i Göteborgsområdet och med den mycket osäkra samhällsekonomi som råder för tillfället, så finns det en del risker med att gå för snabbt fram med en förändring. Längre matcher betyder helt enkelt fler halltimmar som i vissa fall inte finns och likaså ökade kostnader. Vi känner i nuläget att vi inte har alla fakta på bordet och vi har heller inte fullständig konsekvensanalys när det gäller bristen på halltider och ekonomiska effekter för berörda klubbar.

Vår ambition är som sagt att fler barn och unga ska få spela mer handboll, och med en rad osäkerheter framför oss så kan vi inte fatta ett beslut som av platsbrist och ekonomi i sämsta fall skulle kunna innebära det motsatta.

Målbilden långsiktigt är däremot att genomföra förändringen, men vi ska göra det tillsammans med de klubbar som behöver mer halltider och vi ska göra det på ett strategiskt hållbart sätt så att vi når positiva effekter för såväl klubbar som aktiva och för handbollen som helhet. Rätt använt och med rätt framförhållning, så är ett beslut om utökade halltider även ett viktigt debattinlägg gentemot kommuner och politik i arenafrågorna.

Vårt beslut som fastställdes vid styrelsemöte den 20 april 2023 är därför följande:
- Matchtider för U12-U14 säsongen 2023/2024 kommer att vara oförändrat 2x20 minuter.
- Vår målbild är att så snart det är möjligt utöka matchtiden till 2x25 minuter för berörda klasser, men först behöver förutsättningarna vara genomarbetade.

Göteborg den 21 april 2023

Mattias Nord
Ordförande HF Väst

Eva Mässing
Ordförande Tävlingskommitten, HF Väst

Publicerad: 2023-04-25

Senast uppdaterad: 2023-04-26

Författare: Louise Idebäck

Intressant? Dela gärna!