Gå till innehåll

HANDBOLL VÄST

HANDBOLL VÄST

Utveckla din förening till Framtidens handbollsförening

Svenska Handbollförbundet, RF-SISU och alla handbollsdistrikt har tillsammans skapat materialet Framtidens handbollsförening. Det är inspiration och vägledning till ett enkelt och praktiskt utvecklingsarbete i föreningen.

Vad är Framtidens handbollsförening?

”Framtidens handbollsförening” är tänkt som en inspiration och vägledning till ett enkelt och praktiskt utvecklingsarbete i föreningen. Att utveckla föreningen i riktning mot att bli en ”hel förening” med många olika spelformer av handboll som tryggt vilar på en stark värdegrund, organisation och ett tydligt ledarskap.

Att bygga framtidens handbollsförening är ett arbete som ständigt måste vara pågående. Att inte utvecklas är att stanna upp och gå bakåt.

Materialet ”Framtidens handbollsförening” är tänkt att vara ett stöd för dig och er som är engagerade i en handbollsförening och som nu upplever behovet av att föreningen måste samlas för att tillsammans möta framtiden, ta steget från ett nu-läge till ett ny-läge.

Bakgrund

Svenska handbollförbundet genomförde under 2021 en stor omorganisering av våra handbolldistrikt, vi gick från tretton distrikt till fem. Förändringen gjordes med syftet att skapa mer likvärdigt stöd till handbollföreningar, större kraft för utveckling och tätare samverkan både inom handbollförbundet samt mellan SDF:en och RF/SISU:s distriktsorganisation. Föreningsutveckling blev, efter organisationsförändringen, en naturlig del av svenska handbollförbundets och distriktens verksamhet.

Nu har svenska handbollförbundet tagit nästa steg.

  • Nytt material - Framtidens handbollsförening
  • Gemensamt uppdrag med RF-SISU

Tillsammans med RF-SISU vill vi skapa ännu närmare samverkan mellan SDF och RF-SISU distrikt och handbollföreningar. En samverkan vi tror leder till ännu starkare handbollföreningar runt om i landet.

Att starta arbetet med framtidens handbollsförening

Utvecklingsarbetet startar med att er förening och en idrottskonsulent genomför en nulägesanalys av föreningen, i syfte att identifiera potentiella utvecklingsområden. Det framtagna materialet "Framtidens handbollsförening" kan ni använda som stöd i processen vars syfte är att inspirera och vägleda er som är engagerade, till ett enkelt och praktiskt utvecklingsarbete i föreningen.

Är ni redo att börja er utvecklingsresa? Läs mer om Framtidens handbollsförening >>

Publicerad: 2023-06-16

Senast uppdaterad: 2023-07-04

Författare: Louise Idebäck

Intressant? Dela gärna!