Gå till innehåll

HANDBOLL VÄST

HANDBOLL VÄST

Nominera till Handbollsakademins ungdomsstipendie

Du kan nu nominera kandidater till Handbollsakademins ungdomsstipendie. Stipendiet delas årligen ut till handbollsledare eller spelare som agerat hedersamt för att föra ungdomshandbollen framåt.

Handbollsakademins ungdomsstipendie har till ändamål att belöna handbollsledare eller spelare som under året eller under ett antal år fört handbollen framåt genom ett hedersamt agerande för ungdomshandbollen.

Ansökningskriterier
Person(er) som skall komma i fråga för nominering ska vara organiserad medlem i förening som är registrerad i Svenska Handbollförbundet.

Bidragsmedel
Årligen utdelas 10 000 kronor.

Nominering
HandbollsAkademins styrelse, förening eller registrerad medlem sänder förslag på nomineringar till HandbollsAkademin. Stipendiet skall användas på sätt som gagnar handbollen.

Ansökan
Skall innehålla ålder, meriter, och en kort motivering varför personen gjort sig förtjänt av stipendiet. Sänds till: info@handbollsakademin.se

Ansökan skall vara inskickad senast 12 november 2023. Akademins styrelse nominerar valfritt antal kandidater till utmärkelsen. Vid tillfällen då mer än en person utses delas summan.

Akademistyrelsen beslutar om vem som skall utses och hemlighåller beslutet fram till utdelningen, som skall ske i samband med evenemang som beslutas av Akademistyrelsen.

Prisutdelare utses av Akademistyrelsen och utdelningen sker senast 1 april 2024.

HandbollsAkademin
Är en intresseförening för ”handbollare” som startades 1997. Målsättning är att inom ramen för en kamratförening fånga upp såväl aktiva som före detta spelare, ledare, föräldrar och domare. Akademin har en god gemenskap med trevliga månadsträffar med mat och dryck där vid varje träff en intressant gäst intervjuas.

  • Akademins hederspris tilldelas person eller förening som gagnat handbollen. Akademin delar även ut ett ungdomsstipendium efter ansökan.
  • Akademin stödjer vid möjlighet de handbollspersoner som på grund av sjukdom eller handikapp har det svårt.
  • Akademin ordnar även handbollsresor varje säsong.
  • Akademins medlemmar medverkar som volontärer till förbundet vid stora tävlingar.

Publicerad: 2023-09-22

Senast uppdaterad: 2023-09-22

Författare: Louise Idebäck

Intressant? Dela gärna!