Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Mer hållbara resvanor

Idrottsrörelsen har tagit fram råd om hur idrottsrörelsen kan minska sina utsläpp relaterade till resor för bland annat träning och tävling.

Riksidrottsförbundet, Svenska Handbollförbundet, Svenska Ridsportförbundet och Svenska Orienteringsförbundet driver tillsammans ett projekt med fokus på beteendeförändringar inom fritidsresande. Projektet finansieras av Vinnova, startades 2021 och pågår under två år.

Som ett led i projektet har Riksidrottsförbundet tagit fram informationsmaterial och checklistor för hur idrottsföreningar kan jobba med att minska utsläppen från resor och transporter genom små insatser.

– Genom informationsinsatsen vill vi rikta strålkastarna på ett förändrat beteende och ta steg mot en klimatneutral idrottsrörelse samtidigt som vi kan förstärka idrottsrörelsens positiva samhällseffekter i fråga om hälsa och inkludering, säger Charlotte Sundvall, hållbar utveckling Riksidrottsförbundet, i ett pressmeddelande.

Här hittar du information om Riksidrottsförbundets arbete med hållbar utveckling Länk till annan webbplats.

Här hittar du informationsmaterial och checklistor för hur idrottsföreningar kan arbeta med att minska utsläpp från resor och transporter Länk till annan webbplats.


Mer om projektet

Mål:

  • Utveckla och testa en metod för beteendeförändring mot en klimatneutral/hållbar, hälsosam och jämlik mobilitet som är kopplad till organiserad idrottsutövning i Sverige.
  • Minska utsläppen av koldioxid för resor hos deltagande organisationer och deras medlemmar med en takt dubbelt så hög som Parisavtalets överenskommelse om halverade utsläpp till 2030, motsvarande 7 % årlig CO2-reduktion.
  • Fördubbla användningen av hälsofrämjande transportmedel för resor hos deltagande organisationer och deras medlemmar.
  • Ta fram en plan för att skala upp testmetod till hela idrottsrörelsen.

Till att börja med deltar tio idrottsföreningar som pilotföreningar, samtliga finns i Västra Götaland.
Varje förening har tagit fram sina handlingsplaner för hur de ska minska sina CO2-utläpp med 15 procent per förening.

Exempel på insatser:

  • Informationsinsatser i syfte att få fler att gå, cykla, samåka samt välja kollektivtrafik.
  • Ökade insatser för samåkning till tävlingar (långväga och kortväga) och testa samåkningstjänster.
  • Titta på hur vissa idrotter lägger spelscheman för att minska transporter, öka tillgänglighet genom till exempel fler sammandrag.
  • Cyklande bussar där föräldrar hjälper till och cyklar med barnen.
  • Föra samtal med kommuner och kollektivtrafiken om trygghetsåtgärder, cykelbanor och kollektivtrafik.
  • Policyförändringar med fokus på resor.

Riksidrottsförbundet och deltagande medlemsförbund har även satt egna mål för de centrala kanslierna, att under samma period minska CO2-utsläppen för organisationens resande med 15 procent.

Publicerad: 2022-12-07

Senast uppdaterad: 2022-12-07

Författare: Riksidrottsförbundet

Intressant? Dela gärna!