Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Svensk handboll arbetar vidare för inkludering

Svenska Handbollförbundet deltar, tillsammans med 14 andra specialidrottsförbund, RF och RF-SISU-distrikten i en satsning på att kunna erbjuda fler barn och unga i utsatta områden föreningsdriven idrott.

Inom ramen för svensk handbolls Strategi 2025 är arbete för att inkludera fler en viktig del. I och med Riksidrottsförbundets (RF) besked om att Svenska Handbollförbundet tillhör ett av de 15 specialidrottsförbund som tillsammans med RF-SISU-distrikten tilldelas statliga medel för kunna erbjuda föreningsdriven idrott för fler barn och unga i utsatta områden (Polismyndighetens benämning) kan svensk handboll ta ytterligare steg för att utveckla och intensifiera arbetet.

Sture Gustafsson, ordförande i Svenska Handbollförbundets kommitté FORK (föreningsutvecklings- och rekryteringskommittén), nåddes av beskedet förra veckan och säger till svenskhandboll.se att:

- Svenska Handbollförbundet var ett av de specialidrottsförbund som under våren lämnade in en intresseanmälan om att delta i projektet för ökad idrottslig närvaro i prioriterade områden och det är mycket glädjande att vi är ett av de förbund som nu kan vara med och göra skillnad. 

Riksidrottsförbundet skriver på sin webbplats, rf.se att: ”I regeringens budget för 2023 tillförs ett årligt stöd på 100 miljoner kronor. En satsning som förhoppningsvis gäller under en treårsperiod. Stödet ska stärka idrottsrörelsens närvaro i det som Polismyndigheten benämner som utsatta områden samt i angränsande områden med socioekonomiska utmaningar. Syftet är att ge boende en mer aktiv och meningsfull vardag.”

Under juni månad är tanken att de 15 specialidrottsförbunden ska bjudas in till en gemensam workshop tillsammans med RF och RF-SISU-distrikten i syfte att titta närmre på detaljerna i projektet och hur förbunden kan arbeta vidare tillsammans med aktiva föreningar i de aktuella prioriterade områdena för att så småningom kunna fastslå verksamhetsplaner samt beslut om fördelning av resurser. Det arbetet kommer att pågå fram till halvårsskiftet 2023.

Läs mer i artikeln Idrottsrörelsens inkluderingsarbete växlar upp  Länk till annan webbplats.på Riksidrottsförbundets webbplats, rf.se.

Publicerad: 2023-04-26

Senast uppdaterad: 2023-04-26

Författare: Therese Bringefors

Intressant? Dela gärna!