Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Elstöd för föreningar i el-område 3 och 4

Regeringen har tidigare meddelat att föreningar i el-område 3 och 4 ska kunna söka elstöd. Elstödet söks via Skatteverkets e-tjänst. Nu har ansökan öppnat.

Fäljande text är hämtad från Riksidrottsförbundets nyhetsbrev.

 

Nu är det dags att söka elstöd
Skatteverket har meddelat att mellan den 30 maj och den 25 september 2023 kan föreningar i el-område 3 och 4 söka elstöd. Ni söker stödet hos Skatteverket via e-tjänsten på mina sidor. Er ansökan kräver ett förberedande arbete. Här hittar ni information om vad som är viktigt att tänka på innan ni söker elstöd.


Om elstödet
Stödet avser framtida kostnader hos föreningar men beräknas utifrån er elförbrukning mellan 1 oktober 2021 och 30 september 2022. Stödet uppgår till 50 öre per förbrukad kilowattimme i el-område 3* och 79 öre i el-område 4. Föreningar som hade ett fast pris (fast elavtal Länk till annan webbplats.) för hela sin elförbrukning mellan 24 februari 2022 och 24 februari 2023, kan inte beviljas elstöd. Är ni osäkra så går det fortfarande bra att söka.

*I Region Dalarna och Gävleborg är det vissa områden som ligger utanför elområde 3 och därmed inte inkluderas i elstödet.

Förberedelser
Som förening behöver ni registrera ett ombud som ska söka elstödet. Detta ser olika ut beroende på om föreningen äger ett bolag eller inte. Om föreningen äger ett bolag så ingår dessa i samma intressegemenskap (en koncern) som föreningen.

Föreningar: Anmälan om ombud – Elstöd för företag (SKV8025) Länk till annan webbplats.
Förening som äger bolag: Anmälan om ingivare för intressegemenskap – Elstöd till företag (SKV 8027) Länk till annan webbplats.

I blanketten ska ett protokollsunderlag skickas med som bekräftar att de personer som skriver under blanketten är behöriga företrädare. Utgå här från en kopia på det senaste konstituerande mötets protokoll, det vill säga det första styrelsemötet efter årsmötet (se förklaring sist i nyhetsbrevet). Det viktiga är att Skatteverket kan utläsa vilka som är behöriga att företräda föreningen.

Ni kan också förbereda er genom att anmäla ett mottagarkonto för automatisk utbetalning från skattekontot (om detta inte gjorts). Ni kan registrera kontot i e-tjänsten Skattekonto hos Skatteverket eller via blankett SKV4802.

Vid ansökan
Ni kan söka elstöd från och med den 30 maj till och med den 25 september 2023. Ni söker stödet hos Skatteverket via e-tjänsten på mina sidor.

Mer information
Mer information hittar ni på Skatteverkets hemsida Länk till annan webbplats..
Kontakt till Skatteverket: 0771-567 567 (måndag–torsdag: 08.00–18.00 och fredag: 08.00–16.00).

Publicerad: 2023-05-30

Senast uppdaterad: 2023-05-31

Författare: Therese Bringefors

Intressant? Dela gärna!