Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

SHF avhöll under söndagen sitt 92:a förbundsmöte

Förbundsmötet omvalde enhälligt Fredrik Rapp, Lidingö, som förbundsordförande för två år, Julia Ryding Wikberg blir ny styrelseledamot och Conny Nilsson och Björn Eriksson ärades med att väljas in som hedersledamöter i förbundsstyrelsen.

Svenska Handbollförbundets 92:a förbundsmöte hölls i Umeå söndagen den 7 april.

Med Landshövding Helene Hellmark Knutsson som mötesordförande fattades bland annat följande beslut:

Förbundsstyrelsen:

  • Fredrik Rapp omvaldes enhälligt som förbundsordförande för två år.
  • Enhälligt nyval av Julia Ryding Wikberg som ledamot på fyra år.
  • Enhälligt omval av Lena Runströmer och Per-Olov Lind som ledamöter i fyra år.
  • Conny Nilsson och Björn Eriksson valdes som hedersledamöter i förbundsstyrelsen.


Valberedningen

Förbundsmötet antog förslaget om stadgeändring att börja gälla omedelbart: att utöka valberedningen med en person och valde därefter in Helgi Magnusson, Nynäshamn som ny ledamot tillsammans med omval av ordförande Björn Eriksson, Vaggeryd och omval av ledamöterna Stefan Albrechtson, Göteborg, Chatarina Bergström, Stockholm, Alice Jacobsen, Skåne och Marita Wikström, Luleå.


Motioner

Två motioner hade inkommit till förbundsmötet.

  1. Motion från Bodens Handboll IF och Kärra HF angående jämställda serier i de två högsta ligorna, dam, med 14 lag i vardera. Motionen lämnades in med stötting från HF Norr och HF Väst, där HF Väst förordade en utredning.

Förbundsmötet beslutade att uppdra åt förbundsstyrelsen att tillsätta en utredningsgrupp med uppdrag att presentera ett förslag under ordförandekonferensen i oktober 2024.

  1. Motion från HF Syd gällande översyn av utbildningsersättningen.

Förbundsmötet beslutade att uppdra åt förbundsstyrelsen att tillsätta en utredningsgrupp och till förbundsmötet 2026 presentera ett förslag till beslut avseende system för utbildningsersättning och att delavstämning ska göras på ordförandekonferensen 2025 med önskat införande från och med säsongen 2026–2027.


Parentation

Parentation hölls över de, under de två senaste verksamhetsåren, avlidna personer som betytt extra mycket för svensk handboll:

Bengt Johansson, Halmstad
Gustaf Svensson, Kungälv
Ingemar Eriksson, Uddevalla
Stig Lennart Olsson, Linköping
Lars Edwinsson, Väse


Förbundsmötet avslutades med avtackning av förbundsstyrelseledamot Sara Holmgren, som tidigare aviserat sin avsikt att inte ställa upp för omval.

Publicerad: 2024-04-11

Senast uppdaterad: 2024-04-11

Författare: Therese Bringefors

Intressant? Dela gärna!