Gå till innehåll

HANDBOLL MITT

HANDBOLL MITT

Värdegrund

Vi strävar och verkar för att nå ut till alla och där var och en deltar efter sina egna förutsättningar. Den verksamhet som bedrivs inom Handbollförbundet Mitt ska kännetecknas av glädje och gemenskap. Vi skapar delaktighet genom dialog och samtal som ger möjlighet till påverkan för alla. Vi vill uppmuntra till föreningsmiljöer där kön, ålder, funktionsnedsättning/funktionalitet, etnisk tillhörighet, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning och sexuell läggning inte ska vara avgörande för vem som kan bli spelare, ledare eller vara verksam i en förening.

Publicerad: 2023-03-14

Senast uppdaterad: 2023-03-14

Författare: Peter Kanth

Intressant? Dela gärna!