Gå till innehåll

HANDBOLL MITT

HANDBOLL MITT

Verksamhetsplan

Handbollförbundet Mitt kommer verka för att fortsätta utveckling av förbundet i linje med Svenska Handbollförbundets strategi 2025.

Handbollförbundet Mitt kommer även att arbeta med den totala utvecklingen av verksamheten i förbundet. Det huvudsakliga utvecklingsarbetet kommer att drivas genom förbundets kommittéer och av kontorets tjänstemän.

Prioriterade utvecklingsinsatser utöver ordinarie verksamhetsinriktning för HF Mitt 2023

  • Utveckla nya verksamheter i föreningarna (Hand the Ball, Paraverksamhet, Beachhandboll, Handboll Fitness).
  • Utveckla samverkansarbetet med RF SISU distrikten, både på förbund och föreningsnivå.
  • Få fler tjejer till att bli ledare och tränare samt att utbilda sig vidare och få stöd i det.
  • Skapa förutsättningar för mer samverkan och utvecklingsarbete mellan våra föreningar i distriktet.
  • Rekrytering av unga personer in i föreningarna – (ungdomsrepresentant i styrelse eller kommittéer). Ge de unga personerna ett uppdrag….
  • Domarrekrytering - att få in nya domare och behålla de vi har på alla nivåer.

I HF Mitt inriktningsplaner för framtiden är inkluderings och mångfaldsperspektivet en viktig parameter. Vi vill leva upp till och vara en inkluderande organisation för att nå fler medlemmar och få fler utövare. Genom att starta nya verksamheter i samverkan med föreningarna och rikta oss till områden där vi tidigare inte varit verksamma så attraherar vi även individer som inte hittar till handbollen på ett naturligt sätt. Det tror vi även leder till modernisering och utveckling i föreningarna.

Publicerad: 2023-03-14

Senast uppdaterad: 2023-03-14

Författare: Peter Kanth

Intressant? Dela gärna!