Gå till innehåll

HANDBOLL NORR

HANDBOLL NORR

Barn & Ungdom


Handbollförbundet Norr arbetar med Tävlingsbestämmelser för Barn- och Ungdomar (TBBU). På denna sida kan du läsa mer om regler och riktlinjer samt ansöka för dispens.

Ansökan för dispens görs här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3:6a Åldersdispenser - Generell dispens.

Det råder en generell dispens för två överåriga spelare (ett år äldre). Denna dispens avser representation i den yngre åldersklassen även om det finns lag i spelarens åldersklass. Spelaren är dock låst till den yngre åldersklassen under hela året. Den generella dispensen gäller för max två spelare och samma spelare under hela året.

Generella dispenser i det lokala seriespelet gäller även i sanktionerade ungdomstävlingar. Regeln om generell dispens gäller ej i USM. Generella så väl som särskilda dispenser gäller endast hos den aktuella serieadministratören. Om en förening deltar med lag i serier med olika administratörer kan olika förutsättningar gälla.

Serieadministratören har möjlighet att begära in information om generella dispenser.

3:6b Åldersdispenser – Övriga

Det är möjligt att söka dispens för spel med sin egen ålder och det laget som är yngre, eller för fler än två spelare eller annat behov via sitt serieadministrerande förbud.

Dispenser kan gälla del av säsong, hela året eller vid enskilda matcher. Ansökan om övriga dispenser görs till serieadministratören som beslutar om dispens ska godkännas. Godkänd övrig dispens gäller bara hos serieadministratören.

3:6c Övriga dispenser

Könsdysfori
Om diagnos könsdysfori finns ska alltid dispens beviljas alternativt om det juridiska könet inte stämmer överens med det faktiska könet. Ansökan skall göras hos administrerande förbund och kommer gälla i seriespelet och sanktionerade ungdomstävlingar.

3:7 Flickor som spelar med pojkar eller pojkar som spelar med flickor

Barn

Det är tillåtet att utan begräsning för flickor att spela med pojkar och pojkar att spela med flickor.

Yngre och äldre ungdom

Om en förening inte har ett lag för spelaren att spela med i aktuell klass går det att söka dispens.

Spelaren blir dock låst till den klassen under hela året. Ansökan om dispenser görs till serieadministratören.

Dispenser kan gälla del av säsong om förutsättningarna för inblandat lag skulle förändras. Serieadministratören kan även ge dispens för att spelare inte behöver bli låst i aktuell klass.


Hantering av dispenser

Dispensansökan ska göras för all typ av dispens (Generell, åldersdispens samt övrig dispens) och för varje enskild individ. Förening, lag och ledare bär ansvaret att hantera dispenser på ett sportsligt och moraliskt vis. HF Norrs Tävlingskommitté (TK) har rätt att utreda föreningar och lag vid eventuell misskötsel.

Hantering av dispens beräknas upp mot 14 dagar* från inkommen ansökan.

*TK I HF Norr besitter rätten att förlänga svarstiden om ansökan kräver mer utredning tex pga avsaknad av information eller att synnerliga skäl åberopas. Föreningen besitter då rätten att få veta detta.

Generell dispens 0kr
Åldersdispens/övrig dispens – 300kr/ansökan**
** Kostnaden kvarstår även vid nekad ansökan.

Alla dispenser behandlas enskilt och utifrån information och fakta i ansökan. HF Norr kan efterfråga kompletterande information innan beslut fattas. Riktlinjer som förväntas att följas vid användning av dispenser:

Dispensansökan där spelare är mer än ett år äldre än den specifika åldersklassen som önskas spel i godkänns ej, om det inte finns synnerliga skäl som framkommer i en god redovisning i ansökan.

Dispensansökan får göras för max fem personer (inkl. målvakt) i samma lag. Finns det fler spelare än så hänvisar HF Norr hellre till anmälan för spel i högre åldersklass om det inte finns synnerliga skäl som framkommer i en god redovisning i ansökan.

Dispenser bedöms efter
- Enskild individs behov
- Lagets behov för att kunna delta i tävling

Vid varje match ska ledare visa upp sitt godkända intyg till motståndarlaget som TK i HF Norr har utfärdat innan matchstart

Ledare bär ansvaret för att ha överåriga spelare tejpad i avvikande färg

HF Norr har beslutat att det får finnas ett begränsat antal dispensspelare på planen samtidigt – två utespelare plus en målvakt. Om dispensspelare endast är utespelare är det max två utespelare på plan samtidigt som gäller. Könsdysfori är undantagen regeln.

Beslut om dispensen blivit godkänd eller inte meddelas till den mailadress som uppgavs i ansökan. HF Norr kan begränsa en godkänd dispensansökning till en enstaka match, del av säsong eller hela säsongen oberoende av önskemål i ansökan.

Om misskötsel misstänks eller missbruk av dispenser av beviljad dispens sker så kan det leda till återkallande av dispensen/dispenserna. Det gäller alla typer av dispenser.

Här kan du anmäla misskötsel av dispenser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor, maila till: tavling@handbollnorr.se

Publicerad: 2022-11-21

Senast uppdaterad: 2024-04-29

Författare: Elenor Larsson