Gå till innehåll

Tävlingsföreskrifter

Här hittar du de tävlingsföreskrifter som gäller för domare och funktionärer inom Handbollförbundet Öst. Till höger hittar du föreskrifterna i sin helhet.

Tillsättning

Domar- och Funktionärsansvarig på HF Öst tillsätter domare i ungdoms- och seniorserierna som administreras av HF Öst från U13 till Division 2 Damer/Division 3 Herrar (hjälp av andra distrikt kan förekomma). I serierna U8 till U12 ansvarar arrangerade förening för domartillsättningen.

Domar- och Funktionärsansvarig på HF Öst tillsätter funktionärer i seniorserierna H2 upp till Handbollsligan/ SHE. I serierna U12 till Division 2 Damer/Division 3 Herrar ansvarar arrangerade förening för tillsättningen. I alla dessa serier används Elektroniskt Matchprotokoll (EMP) som verktyg för resultatrapportering.

Behörighet

För att vara behörig att döma senior- och ungdomsserier administrerade av HF Öst ska domaren genomgått en domarutbildning samt kunna uppvisa giltig domarlegitimation.

För att vara behörig att agera som funktionär i senior- och ungdomsserier administrerade av HF Öst ska funktionären genomgått en funktionärsutbildning. Vid funktionärsuppdrag på matcher som minst kräver FU2 (distriktsfunktionärsutbildning) ska funktionären kunna uppvisa giltig funktionärslegitimation.

Domarfrånvaro

Om kallad domare ej infunnit sig till match, åligger det de deltagande lagen att hålla med domare. Förstnämnda lag på matchkallelsen (hemmalag) ansvarar för att tillsätta en domare varvid det andra laget ovillkorligen skall underrättas om den vidtagna förändringen då bortalaget äger rätt (ej tvunget) att tillsätta ytterligare en domare. Detta för att tvådomarsystem, om möjligt, ska tillämpas.
Domare som blir sen till match måste underrätta domarekollega på plats och arrangör om kontaktuppgifter finns att tillgå. Domaren får endast döma matchen om den kollega som startat matchen tillåter detta. Vid tillåtande från domarkollega får den sena domaren endast hoppa in och döma vid starten av andra halvlek, inte under pågående spel i första halvlek. Domaren som är sen har då rätt till halva arvodet för matchen.

Rapport om domarfrånvaro skall meddelas till domare@handbollost.se med uppgifter om
matchnummer, serie, datum och hall samt information om eventuell ersättare för den frånvarande domaren.

Publicerad: 2022-11-18

Senast uppdaterad: 2023-01-18

Författare:

Email: