Gå till innehåll

HANDBOLL ÖST

HANDBOLL ÖST

UNICEF

UNICEF Sverige vill bidra till att öka kunskapen och stärka efterlevnaden av barnkonventionen i den svenska föreningsidrotten.

Vad är barnkonventionen?
Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Den innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:

2) Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

3) Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.

6) Alla barn har rätt till liv och utveckling.

12) Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Läs hela barnkonventionen här. Länk till annan webbplats.

Handbok för idrottsledare

UNICEF Sverige vill bidra till att öka kunskapen och stärka efterlevnaden av barnkonventionen i den svenska föreningsidrotten. Handboken fokuserar särskilt på barnkonventionens fyra grundprinciper; barns lika värde, barnets bästa, barns rätt till liv och utveckling samt barns rätt att uttrycka sin åsikt och få den respekterad. Målet är att handboken ska inspirera fler idrottsledare till att diskutera och skapa verksamhet som är trygg och bra för barn.

Beställ eller ladda ner din bokÖppnas i nytt fönster.

Handbok för barns delaktighet och inflytande

I Sverige finns ungefär två miljoner barn, som var och en har rätt att uttrycka sina åsikter och påverka i frågor som rör dem. Ändå vet vi att vuxna, av olika anledningar, låter bli att involvera barn. Vi vill göra det lättare för vuxna att bidra till att fler barn inkluderas och blir lyssnade till i frågor som rör deras liv.

Med vår handbok vill vi ge kunskap, argument och inspiration. Vi vill att det ska kännas både viktigt och roligt att involvera barn, och att efterfråga deras åsikter.

Beställ eller ladda ner din bokÖppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2023-11-23

Senast uppdaterad: 2023-11-23

Författare:

Email:

Intressant? Dela gärna!