Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Trygg handboll

I en trygg idrott kan alla känna sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina förutsätttningar. En trygg idrott är fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp.


För att vi ska få en trygg idrottsmiljö behöver vi arbeta utifrån den värdegrund som idrottsrörelsen gemensamt kommit fram till. Den omfattar de fyra grundpelarna: glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel.

Nolltolerans

Inom svensk handboll råder nolltolerans mot alla former av kränkande särbehandling. I vår verksamhet ska alla; barn, ungdomar och vuxna, känna trygghet.

Läs vår policy

Om värdegrunden bryts

Här hittar du information om hur du ska, kan eller bör göra om värdegrunden bryts, om du råkar ut för något eller om du är orolig för någon/något i din förening.

Läs mer

Kontakta oss


Du kan kontakta oss via tryggamiljoer@handboll.rf.se.

 

Ditt mejl till oss behandlas konfidentiellt.

Svenska Handbollförbundets arbetsråd Trygga miljöer stöttar distrikt och föreningar i arbetet för trygga idrottsmiljöer för barn och ungdomar.

Arbetsrådets mål och fokus är att förebygga mobbning, sexuella trakasserier och övergrepp och att stötta föreningarna i arbetet med strategier och planer gällande svensk handbolls och föreningens värdegrund.

På Riksidrottsförbundets webbplats rf.se kan du läsa mer om idrottens arbete för trygga och inkluderande miljöer.

Riksidrottsförbundet har också samlat information och utbildningar i kunskapsportalen trygg och inkluderande idrott.

Läs mer
till kunskapsportalen