Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Om arbetsrådet Trygga miljöer

Svenska Handbollförbundets arbetsråd Trygga miljöer stöttar distrikt och föreningar att hantera och arbeta för trygga idrottsmiljöer för barn och ungdomar.

Arbetsrådet Trygga miljöer:s uppdrag är att hantera och arbeta för Trygga idrottsmiljöer för barn och ungdomar inom vår verksamhet. Svensk handboll ska bli bättre på att stärka våra distrikt och föreningar att hantera värdegrundsfrågor med inriktning på trygga miljöer för barn och ungdom.

Rådet består av Lena Runströmer, Patrik Westerlund, Carolin Clemente som tillsammans har en bred kompetens och erfarenhet inom områden som kan vara aktuella. Rådet samarbetar med Riksidrottsförbundet (RF) och dess distriktsförbund (DF).

Mål och fokus är att förebygga mobbning, sexuella trakasserier och övergrepp och att det självklart ska råda nolltolerans gällande dessa beteenden. Målet är att alla föreningar har strategier och planer gällande värdegrunden som kommuniceras till alla ledare, föräldrar, barn och ungdomar.

Rådet inriktar sig på att höja kunskapen i handbollens distrikt och föreningar inom aktuella områden.

Bakgrund
Frågor om hur vi skapar en trygg och utvecklande miljö inom barn- och ungdomsidrotten har satts i fokus inom den svenska idrottsrörelsen.

Handbollen ska stå för att våra miljöer är välkomnande och trygga för alla och det är särskilt viktigt att våra barn och ungdomar kan känna och uppleva det. Trygga miljöers uppgift är att vara stödjande i det förebyggande arbetet. Vidare att ge handledning i frågor som handlar om trygga idrottsmiljöer beträffande olämpliga beteenden, uppträdanden och handlingar samt ge råd och direktiv i frågorna. Genom att sätta barnets rättigheter i fokus kommer vi att skapa en ny syn på träning och tävling där barn och unga idrottare kommer att få en tryggare, mer positiv och utvecklande idrottsmiljö. Du som ledare kommer att utveckla ditt ledarskap och vi tillsammans kommer att utveckla inte bara barn och unga utan hela föreningen – en modern förening som engagerar.

 

Publicerad: 2022-11-25

Senast uppdaterad: 2023-03-22

Författare: Arbetsrådet Trygga miljöer

Intressant? Dela gärna!