Gå till innehåll

HANDBOLL ÖST

HANDBOLL ÖST

Barn & Ungdom

Inom tävlingsverksamheten i Handbollförbundet Öst (HF Öst) följer vi Tävlingsbestämmelser för Barn- och Ungdomar (TBBU).
Nedan följer ett utdag från TBBU vad som gäller för dispenser i barn- och ungdomshandbollen samt lite om handhavandet för dispensansökningar i HF Öst.

3:6a Åldersdispenser - Generell dispens.

Det råder en generell dispens för två överåriga spelare (ett år äldre). Denna dispens avser representation i den yngre åldersklassen även om det finns lag i spelarens åldersklass. Spelaren är dock låst till den yngre åldersklassen under hela året. Den generella dispensen gäller för max två spelare och samma spelare under hela året.
Generella dispenser i det lokala seriespelet gäller även i sanktionerade ungdomstävlingar. Regeln om generell dispens gäller ej i USM.
Generella så väl som särskilda dispenser gäller endast hos den aktuella serieadministratören. Om en förening deltar med lag i serier med olika administratörer kan olika förutsättningar gälla
Serieadministratören har möjlighet att begära in information om generella dispenser.

3:6b Åldersdispenser – Övriga/ Skärskild dispens

Det är möjligt att söka dispens för spel med sin egen ålder och det laget som är yngre, eller för fler än två spelare eller annat behov via sitt serieadministrerande förbud.
Dispenser kan gälla del av säsong, hela året eller vid enskilda matcher. Ansökan om övriga dispenser görs till serieadministratören som beslutar om dispens ska godkännas. Godkänd övrig dispens gäller bara hos serieadministratören.
För regler avseende USM se USM:s reglemente.

3:6c Övriga dispenser

Könsdysfori
Om diagnos könsdysfori finns ska alltid dispens beviljas alternativt om det juridiska könet inte stämmer överens med det faktiska könet. Ansökan skall göras hos administrerande förbund och kommer gälla i seriespelet och sanktionerade ungdomstävlingar.
Vid dispensbeslut gällande paragraf 3:6c får beslut om dispens inte innehålla villkor om uppvisande av beslut i anslutning till match.

3:7 Flickor som spelar med pojkar eller pojkar som spelar med flickor

Barn
Det är tillåtet att utan begräsning för flickor att spela med pojkar och pojkar att spela med flickor.
Yngre och äldre ungdom
Om en förening inte har ett lag för spelaren att spela med i aktuell klass går det att söka dispens.
Spelaren blir dock låst till den klassen under hela året. Ansökan om dispenser görs till serieadministratören.

Dispenser kan gälla del av säsong om förutsättningarna för inblandat lag skulle förändras. Serieadministratören kan även ge dispens för att spelare inte behöver bli låst i aktuell klass.

USM

Dispens för flickor spelar med pojkar eller pojkar spela med flickor kan ej sökas i ungdoms-SM.

U19 i Handbollförbundet Öst
I U19 råder en generell dispens att ha två äldre spelare med per match. Dessa spelare kan vara hur gamla som helst. Det finns ingen begränsning för dessa spelare, vilket innebär att spelarna får spela seniorhandboll också. Regeln är generell och kräver alltså inget skriftligt beslut.

Handhavande

Påminner om att firmatecknare i föreningen fyller i formuläret och på så sätt godkänner att en dispensansökan skickats in och handläggs.

Handhavande för dispenser i Barn- och ungdomstävlingar administrerade av HF Öst.

Generella dispenser behöver ej sökas. HF Öst förutsätter att föreningar och ledare följer den aktuella bestämmelsen om generell dispens. TK i HF Öst har rätt att från förening/lag hämta in dokumentation om vilka generella dispenser som nyttjats och hur.

ALLA övriga/särskilda dispenser som inte faller in under den generella dispensbestämmelsen kräver ansökan och godkännande av dispensen/erna från HF Öst. En dispensansökan fylls i av firmatecknare i föreningen. En administrativ avgift, a 300 kronor, faktureras per ärende. Avgiften för dispensansökningar gäller oavsett om dispens beviljas eller avslås.
Alla dispenser behandlas enskilt och utifrån omständigheterna i den aktuella ansökan, men det finns ett par riktlinjer att förhålla sig till:

  • Dispensansökan för spelare som är mer än ett år äldre än åldersklassen som laget de ska spela i tillhör, godkänns inte med mindre än att det finns mycket särskilda skäl som ska redovisas väl.
  • Dispensansökan för mer än fem dispensspelare i samma lag godkänns normalt inte, om det inte finns mycket särskilda skäl som är väl redovisade. HF Öst anser att det är bättre för laget och motståndarlag om man anmäler laget till äldre åldersklass om man för att kunna spela behöver mer än fem dispensspelare.
    HF Öst kan godkänna upp till fem dispenser för ett lag, men förbehåller sig rätten att begränsa antalet spelare per match osv.
  • Åldersdispens utöver generell dispens kan godkännas av i huvudsak två anledningar:
    -Spelarens individuella behov
    - Lagets behov av spelare för att kunna delta i tävling
  • Ledare som fått dispens beviljad har ett stort ansvar för att använda beviljade dispenser på ett sportsligt och schysst sätt. Det är inte OK att använda dispenser för att få sportslig fördel!

- Beslut om dispens blivit godkänd eller inte meddelas per mail till firmatecknare/tävlingsansvarig i föreningen. Vid godkänd dispens kan krav ställas på att beslutet tas med till match och visas för motståndarlagets ledare innan avkast. Beslut om godkänd dispens kan gälla för enstaka match, del av säsongen eller hela säsongen. HF Öst förbehåller sig rätten att begära in information löpande från lag/ledare som beviljats dispens.

- Underlåtelse att följa det som anges i dispensbeslut utfärdat av HF Öst eller missbruk av beviljad dispens kan leda till ett återkallande av dispensen/dispenserna. Detta gäller även generella dispenser.

Här klickar firmatecknare för att komma vidare till webbformuläret för att ansöka om dispens
- Ansökan om dispens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2022-08-12

Senast uppdaterad: 2023-10-13

Författare:

Email: