Gå till innehåll

HANDBOLL SYD

HANDBOLL SYD

Övergångar

Övergångar för unga spelare

Byte till annan förening för unga spelare ska ske enligt Svenska Handbollförbundets Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom (TBBU). Följande gäller:

Barn 11 år och yngre:
Får byta förening fritt utan att formell överenskommelse behöver träffas mellan föreningarna.

Administration:
Den mottagande (nya) föreningen ska registrera spelaren som aktiv i Idrott Online (IOL). Synkronisering sker till SHF:s spelarregister och spelaren återfinns i den nya klubben nästa dag. Information om övergången ska skickas till den förening spelaren lämnar.

Barn 12 – 14 år:
För spelare som under året fyller 12, 13 eller 14 år ska övergång godkännas av spelaren (spelarens vårdnadshavare) och den nya föreningens distrikt. Övergången är gratis. Begränsning finns under vissa perioder, gröna respektive röda.
Se Tävlingsbestämmelser för Barn och Ungdom (TBBU) kapitlen 3:2 och 3:3Öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Administration:
Övergång initieras av föreningens administratör eller övergångshandläggare i Profixio. När övergångsansökan skickats går e-post för godkännande till spelaren/spelarens vårdnadshavare samt till den mottagande föreningens distriktsförbund. När båda godkänt övergången blir spelaren omedelbart spelklar och övergången publiceras bland aktuella övergångar på svenskhandboll.se.

Ungdomar 15 år och äldre:
Det år spelaren fyller 15 år ska ordinarie spelarövergång ske.
Se mer information Länk till annan webbplats.

OBS: HF Syd kan inte se, administrera eller hantera övergångar för spelare som är 15 år eller äldre. Alla frågor som rör status, betalning eller genomförande av övergång på spelare som är 15 år eller äldre hänvisas till Svenska Handbollförbundet via transfer@svenskhandboll.rf.se .

Publicerad: 2022-10-04

Senast uppdaterad: 2023-08-09

Författare: Camilla Rohlén