Gå till innehåll

HANDBOLL SYD

HANDBOLL SYD

Spelare från 15 år och äldre

OBS! Från och med torsdag 22 juni så byter SHF plattform för hantering av övergångar.
Övergångar ska från och med nu göras av klubbens huvudadministratör genom inloggning i profixio.com. Proceduren i övrigt är densamma som tidigare.

Hämta manual med mer info här>>Pdf, 1.3 MB. Länk till annan webbplats.

Spelare som vill byta förening och fyller lägst 16 år ska genom den nya föreningen göra övergångsanmälan till SHF via inloggning i föreningens sida på Profixio.com. För spelare som under kalenderåret fyller 15 år börjar detta handhavande att gälla från den 1 juli.

För att vara giltig ska övergångsanmälan godkännas av spelare (eller spelarens målsman om spelaren är under 18 år) samt firmatecknare (ansvarig e-postmottagare) i den tillhörande föreningen. Mottagande förening betalar övergångsavgiften via elektronisk inbetalning efter uppmaning i e-postmeddelande.

Hela transferförfarandet hanteras elektroniskt, via Profixio.com och e-post. Den e-postadress som används är föreningens officiella enligt registreringen i Idrott Online. Om ansvarig e-postmottagare i den tillhörande föreningen inte kan nås för godkännande av övergång eller om den tillhörande föreningen vägrar godkänna anmälan kan kontakt tas med SHF.

Godkänd övergång bekräftas på SHF:s Hemsida. Innan övergången finns registrerad där så är övergången inte godkänd. Detta är viktigt.

Om det uppstår tekniska problem med en övergång ska kontakt tas med SHF:s tävlingsavdelning. Vi strävar alltid efter att ge snabb service med brådskande övergångar, men vi kan inte garantera en särskild handläggningstid.

När en spelarövergång har registrerats måste det gå minst fjorton (14) dagar innan en ny övergång kan registreras på samma spelare. Datumen räknas från registreringsdatumet.

Spelarövergångar
När du tänker byta klubb inom Sverige gäller SHF:s tävlingsbestämmelser som reglerar hur övergången får gå till.

Datum

1 maj - 15 februari
Under denna period kan övergångar göras.

1 maj - 30 juni
Under denna period kan Du byta klubb utan att föreningarna är överens (förutsatt att Du inte står under gällande kontrakt).

1 juli - 15 februari
Förutsättning för att byta förening: föreningarna är överens och/eller kontraktet löpt ut.

16 februari - 30 april
Under denna period får inga övergångar ske.

Samarbetsavtal
När det gäller övergångar mellan klubbar med samarbetsavtal, se kapitel 9 i SHF:s tävlingsbestämmelser.

Avtal mellan klubb och spelare

Standardavtal
Enligt SHF:s tävlingsbestämmelser ska alla spelare i elitserierna och de allsvenska serierna ha kontrakt med sin förening. För detta ändamål har SHF i samarbete med Herrelit Handboll (HEH) och Svensk Damelit (SEHD) upprättat ett standardavtal.

Internationell övergång

Vid övergång till Sverige, skicka utsedd blankett till Svenska Handbollförbundet, transfer@handboll.rf.se .

Publicerad: 2022-10-04

Senast uppdaterad: 2023-08-09

Författare: Camilla Rohlén