Gå till innehåll

HANDBOLL VÄST

HANDBOLL VÄST

Domarinstruktör

Domarinstruktör i förening (Föreningsinstruktör)

  • Möjliga utbildningar att hålla i för domarinstruktör i förening är domarutbildning 1 och 2.
  • Förening informerar malin.svensson@handbollvast.se >> vem man önskar går domarinstruktörsutbildningen från sin förening.
  • Utvald person, av förening, går domarinstruktörsutbildningen.
  • Uppstartsmöte för alla Domarinstruktörer i Förening sker innan höstens domarutbildningar börjar. Det här mötet samordnas av förbundet.
  • Instruktör håller under hösten i domarutbildningar man är behörig för, i sin förening som förening planerar.
  • Deltagarlista, per utbildning, med namn, personnummer, e-postadress och mobilnummer skall skickas in till förbundet. Detta är viktigt för att förbundet ska veta hur många utbildade vi har, för att deltagarna ska kunna få behörighet till utbildningsportalen Online Academy samt för att föreningen ska kunna få domarutbildningsbidrag från SHF.

Ansvarsrollerna är följande:

Domarutbildning 1 och 2 förening


HFV

Förening

Instruktör

Schemaläggning av utbildning


X


Instruktör


X


Lokalbokning


X


Fika


X


Anmälningsförfarande


X


Information om utbildning


X


Informera HFV om utbildningen (datum/tid/plats)


X


Utbildningsmaterial (powerpoint)

XSlutrapportera till HFV


X

X

Slutrapportera till SHF

XBetala instruktör


X


Inlogg för domare i Online Academy

XUtbetalt bidrag från SHF efter slutrapportering

X
Ekonomi

Arvode instruktör / timme

Valfritt

Reseersättning instruktör / mil

Valfritt

Licens och utbildningsavgift / deltagare
domarutbildning 1-2

Valfritt + 50 kr för nya deltagare

Online Academy behörighet


Domarinstruktör Handbollförbundet Väst (Förbundsinstruktör)

  • Möjliga domarutbildningar att hålla i för domarinstruktör HFV är domarutbildning 1-5.
  • Utvald person, av Handbollförbundet Väst, går domarinstruktörsutbildningen.
  • Instruktör håller under hösten i domarutbildningar man är behörig för.

Ansvarsrollerna är följande:

Domarutbildning 1 och 2 förbund


HFV

Förening

Instruktör

Schemaläggning av utbildning

XInstruktör

XLokalbokning


X


Fika


X


Anmälningsförfarande

XInformation om utbildning


X


Utbildningsmaterial (powerpoint)

XSlutrapportera till HFVX

Slutrapportera till SHF

XBetala instruktör

XInlogg för domare i Online Academy

X
Domarutbildning 3-4 förbund


HFV

Förening

Instruktör

Schemaläggning av utbildning

XInstruktör

XLokalbokning

XFika

XAnmälningsförfarande

XInformation om utbildning

XTillhandahålla regelbok

XUtbildningsmaterial (powerpoint)

XSlutrapportera till HFVX

Slutrapportera till SHF

XBetala instruktör

XInlogg för domare i Online Academy

X
Slutrapportera

Handbollförbundet Väst tar in anmälningar via Idrottonline (förening får länk att skicka till deltagare). Deltagarlista skickas från Handbollförbundet Väst till instruktör senast 2 dagar innan utbildningen är planerad.

Instruktör ser till att deltagarlistan fylls i korrekt på plats med hjälp av de kolumner som finns med på deltagarlistan. Deltagarlistan återsänds till malin.svensson@handbollvast.se >>

Instruktör godkänner arvode och reseersättning i Cleverservice och får utbetalning när slutrapporteringen är gjord.

Ekonomi


Summa

Arvode instruktör / timme

300 kr

Reseersättning instruktör / mil

18,50 kr

Licens och utbildningsavgift domarutbildning 1-2 Distrikt / förening

1 500 kr/utbildning + 50 kr per ny deltagare. Online Academy behörighet

Licens och utbildningsavgift / deltagare domarutbildning 3

300 kr

Licens och utbildningsavgift / deltagare domarutbildning 4-5

800 kr


Publicerad: 2022-10-12

Senast uppdaterad: 2022-10-12

Författare: Jessica Larsson