Gå till innehåll

HANDBOLL VÄST

HANDBOLL VÄST

Funktionärsinstruktör

Funktionärsinstruktör i förening (Föreningsinstruktör)

  • Möjliga utbildningar att hålla i för funktionärsinstruktör i förening är funktionärsutbildning 1 och 2.
  • Förening informerar malin.svensson@handbollvast.se >> vem man önskar går funktionärsinstruktörsutbildningen från sin förening.
  • Utvald person, av förening, går funktionärsinstruktörsutbildningen.
  • Instruktör håller under hösten i funktionärsutbildningar man är behörig för, i sin förening som förening planerar.
  • Deltagarlista, per utbildning, med namn, personnummer, mailadress och mobilnummer skall skickas in till förbundet. Detta är viktigt för att förbundet ska veta hur många utbildade vi har samt för att deltagarna ska kunna få behörighet till utbildningsportalen Online Academy.

Ansvarsrollerna är följande:

Funktionärsutbildning 1 och 2 förening


HFV

Förening

Instruktör

Schemaläggning av utbildning


X


Instruktör


X


Lokalbokning


X


Fika


X


Anmälningsförfarande


X


Information om utbildning


X


Informera HFV om utbildningen (datum/tid/plats)


X


Utbildningsmaterial (Onlineacademy)

XSlutrapportera till HFV


X

X

Betala instruktör


X


Inlogg för funktionärer i Online Academy

X
Ekonomi

Arvode instruktör / timme

Valfritt

Reseersättning instruktör / mil

Valfritt

Licens och utbildningsavgift / deltagare funktionärsutbildning 1 och 2

Valfritt + 50 kr / nya deltagare

Online Academy behörighet


Funktionärsinstruktör Handbollförbundet Väst (Förbundsinstruktör)

  • Möjliga funktionärsutbildningar att hålla i för funktionärsinstruktör för Handbollförbundet Väst är funktionärsutbildning 1 och 2.
  • Utvald person, av Handbollförbundet Väst, går funktionärsinstruktörsutbildningen.
  • Instruktör håller under hösten i funktionärsutbildningar man är behörig för med samordning av förbundet baserat på inkomna förfrågningar om utbildning från förening.

Funktionärsutbildning 1 och 2 av förbund i förening


HFV

Förening

Instruktör

Schemaläggning av utbildning

XInstruktör

XLokalbokning


X


Fika


X


Anmälningsförfarande för deltagare

XInformation om utbildning


X


Utbildningsmaterial (Online Academy)

XSlutrapportera till HFVX

Slutrapportera till SHF

XBetala instruktör

XInlogg för funktionärer i Online Academy

X
Slutrapportera

Handbollförbundet Väst tar in anmälningar via Idrottonline (förening får länk att skicka till deltagare). Deltagarlista skickas från Handbollförbundet Väst till instruktör senast 2 dagar innan utbildningen är planerad.

Instruktör ser till att deltagarlistan fylls i korrekt på plats med hjälp av de kolumner som finns med på deltagarlistan. Deltagarlistan återsänds till malin.svensson@handbollvast.se >>

Instruktör godkänner arvode och reseersättning i Cleverservice och får utbetalning när slutrapporteringen är gjord.

Ekonomi


Summa

Arvode instruktör / timme

300 kr

Reseersättning instruktör / mil

18,50 kr

Licens och utbildningsavgift funktionärsutbildning 1

1500 kr/utbildning + 50 kr / nya deltagare

Online Academy behörighet

Licens och utbildningsavgift funktionärsutbildning 2 / deltagare

400 kr


Publicerad: 2022-10-12

Senast uppdaterad: 2022-10-12

Författare: Jessica Larsson