Gå till innehåll

HANDBOLL VÄST

HANDBOLL VÄST

Alla år och vad som ger utmärkelser i HFV

Ansöka om utmärkelser

Utmärkelser

Alla år och kategorier som berättigade utmärkelser ser ni i bilden ovan.

Alla utmärkelser är graverade med specifik utmärkelse och år

Utöver detta gäller:

Hedersmedlem
20 år - Aktivt styrelsearbete i Handboll Väst

Hedersordförande
10 år - Ordföranderoll (Sammanhängande) i Handboll Väst

Tjänsteman Handbollförbundet Väst
25 år - Guldklocka eller liknande

Speciell gåva från HFV vid speciella tillfällen
Glashandboll

Berättigade till utmärkelser

Handbollförbundet Västs utmärkelser kan ges till aktiva Ledare, Spelare, Domare, Funktionär och Förening. Utmärkelsen kan tilldelas person som inom eller utom landet utfört ett för handbollssporten betydelsefullt arbete.

Ledare
Tränare, ledare, organisationsledare, ideell kraft

Förebildligt och förtjänstfullt arbete för handbollssporten

Spelare
För spelare i samma förenings A-lag antalet år i följd

Domare
Förebildligt och förtjänstfullt arbete som domare inom handbollssporten

Funktionär
Matchfunktionär (tidtagare, sekreterare), matchvärd, ideell kraft

Förebildligt och förtjänstfullt arbete som funktionär inom handbollssporten

Förening
Förebildligt och förtjänstfullt arbete för handbollssporten

Förslagsrätt till utmärkelse

Förslagsrätt till förbundets utmärkelser har följande:

  • Förbundsstyrelser och dess ledamöter
  • Föreningar inom distriktet
  • Medlemmar i distriktet

Nominering för utmärkelse

Förslag till mottagande av utmärkelse skall göras skriftligen på fastställt formulär och vara HFV tillhanda senast 2 månader innan eventuell utdelning av utmärkelse. Förslaget skickas till info@handbollvast.se

Till formuläret >> Pdf, 181.1 kB.

Beslut

Handbollförbundet Västs styrelse eller av styrelsen delegerad instans tillstyrker eller avstyrker förslag till utmärkelse.

Utdelning av utmärkelse

Utdelning av utmärkelse sker på Handbollförbundet Västs årsmöte, på Handbollförbundets Västs sammankallande träff eller föreningsjubileum.

Publicerad: 2023-03-22

Senast uppdaterad: 2023-05-09

Författare: Louise Idebäck

Intressant? Dela gärna!