Gå till innehåll

HANDBOLL VÄST

HANDBOLL VÄST

Handboll Västs årliga utmärkelser

Varje år utser Handbollförbundet Väst ett antal utmärkelser samt ingår i Åke Nilssons Minnesfonds kommitté som utser ”Årets Handbollsledare”.

Lars Edwinsons Ledarpris (HFV UTBK)

Ändamål
Lars har under många år förtjänstfullt arbetat inom handbollen, både nationellt och internationellt och i många olika roller. Priset har till ändamål att belöna handbollsledare i Handbollförbundet Väst, som under året eller under ett antal år fört handbollen framåt genom ett hedersamt agerande.

Ansökningskriterier
Person(er) i fråga skall vara organiserad medlem i förening som är registrerad i Svenska Handbollförbundet

Bidragsmedel
Intentionen är att årligen utdela en friplats på valfri ledarutbildning som arrangeras inom Handbollförbundet Väst.

Nominering
Mottagare av priset utses Utbildningskommittén i Väst.

Underlag
Skall innehålla namn, ålder, meriter, ändamål med stipendie.

Tidsperspektiv
Underlag skall tas fram under perioden 1 mars-15 mars.

Utbildningskommittén informerar Honörsutskottet om den utsedda senast 15 april. Priset delas ut i samband med högtidligt evenemang, som beslutas av Honörsutskottet.

Årets Förening (HFV FORK)

Ändamål
Svenskt föreningsliv är en av grunderna för samhällsutveckling. Idrottsspecifik utveckling och framåtsträvan gör att samhället i stort utvecklas.

Priset har till ändamål att belöna förening, i Handbollförbundet Väst, som under året eller under ett antal år fört handbollen framåt genom ett hedersamt agerande.

Ansökningskriterier
Förening(ar) i fråga skall vara organiserad medlem i Svenska Handbollförbundet

Bidragsmedel
Intentionen är att årligen utdela medel som varje räkenskapsår uppgår till 5000 kronor.

Nominering
Mottagare av priset utses av Föreningsutveckling- och Rekryteringskommittén.

Underlag
Skall innehålla namn, meriter, ändamål med stipendie.

Tidsperspektiv
Underlag skall tas fram under perioden 1 mars-15 april

Föreningsutveckling- och Rekryteringskommittén informerar Honörsutskottet om den utsedda senast 15 april. Priset delas ut i samband med högtidligt evenemang, som beslutas av Honörsutskottet.

Årets Domare/par Årets Funktionär (HFV DFK)

Ändamål
Domare och Funktionärer är en förutsättning för att handbollens tävlingsverksamhet kan fortgå.

Priset har till ändamål att belöna domarpar eller funktionärspar, i eller från Handbollförbundet Väst, som under året eller under ett antal år fört handbollen framåt genom ett hedersamt agerande.

Ansökningskriterier
Person(er) i fråga skall vara licensierade medlemmar i Domar- och Funktionärskommitténs utbildningsprogram.

Bidragsmedel
Intentionen är att årligen utdela medel som varje räkenskapsår uppgår till 2500 kronor/person.

Nominering
Mottagare av priset utses av Domar- och Funktionärskommittéen.

Innehåll
Skall innehålla namn, ålder, meriter, ändamål med stipendie.

Tidsperspektiv
Underlag skall tas fram under perioden 1 mars-15 mars.

Domar- och Funktionärskommittéen informerar Honörsutskottet om den utsedda senast 15 april. Priset delas ut i samband med högtidligt evenemang, som beslutas av Honörsutskottet.

Årets Handbollare (HFV TK)

Ändamål
Priset har till ändamål att belöna en person, grupp, förening eller organisation som visat på kvalitét i sin rolls arbete men också utveckling och Fair Play.

Ansökningskriterier
Person(er) i fråga skall vara licensierade medlemmar i förening tillhörande Svenska Handbollförbundet

Bidragsmedel
Intentionen är att årligen utdela medel som varje räkenskapsår uppgår till totalt 5000 kr.

Nominering
Mottagare av priset utses av Tävlingskommittén.

Innehåll
Skall innehålla namn, ålder, meriter, ändamål med stipendie.

Tidsperspektiv
Underlag skall tas fram under perioden 1 mars-15 april.

Tävlingskommittén informerar Honörsutskottet om de utsedda senast 15 april. Priset delas ut i samband med högtidligt evenemang, som beslutas av Honörsutskottet.

Åke Nilssons Minnesfond


Ändamål
Fonden ”Åke Nilssons Minnesfond”, är instiftad av Åke Nilssons familj. Åke har under många år förtjänstfullt arbetat inom handbollen, både nationellt och internationellt och i många olika roller.

Ansökningskriterier
Fonden har till ändamål att belöna handbollsledare, som under året eller under ett antal år fört handbollen framåt genom ett hedersamt agerande.

Nominering
Fondkommittén, Handbollsförbundet Västs styrelse, förening eller registrerad medlem sänder förslag på nomineringar till fondkommittén.

Tidsperspektiv
Ansökningsperioden är 1-31 oktober varje år.

När ansökningsperioden öppnar publiceras information om hur nomineringen görs.

Publicerad: 2023-03-21

Senast uppdaterad: 2024-02-27

Författare: Louise Idebäck

Email: Se kontakt

Intressant? Dela gärna!