Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Framtidens idrottshall

Projektet Framtidens Idrottshall är ett unikt idrottsöverskridande samarbete mellan de fem största inomhusidrottsförbunden: Handboll-, Basketboll-, Gymnastik-, Innebandy- och Volleybollförbundet, tillsammans med arkitektbyrån White.

Tillsammans har vi tagit fram ett innovativt koncept för Framtidens idrottshall för att verka för bättre och mer jämlika mötesplatser som främjar rörelse, gemenskap och hälsa. Tillsammans verkar vi för en bättre folkhälsa.

Fakta

Här hittar du ytterligare material att ta del av.

En mötesplats i vardagen
I projektet Framtidens idrottshall har vi uppdaterat synen på idrottshallen. Vi beskriver en mötesplats i vardagen, en plats för idrott och skola samt en plats för livslång rörelseglädje.

Främsta målgruppen för den moderna idrottshallen är barn och ungdomar inom idrottsrörelsen och skolan. Med en inkluderande process och dialog som fångar in flera perspektiv av rörelse och idrottande har inspel hämtats från de medverkande förbunden, barn och ungdomar, föräldrar och ledare, Sveriges kommuner och andra intressenter.

Konceptet för framtidens idrottshall är tänkt att kunna användas av kommunala och privata aktörer som mall och inspiration i byggandet av moderna idrottshallar, för såväl träning som skolundervisning i idrott och hälsa. Idrottshallen ska också kunna nyttjas till tävling på lägre nivåer inom respektive idrott.

Publicerad: 2022-12-06

Senast uppdaterad: 2024-04-16

Författare: Therese Bringefors

Intressant? Dela gärna!

Kontakta oss

Vill du veta mer eller vara med och realisera eller utveckla framtidens idrottshall tillsammans med oss? Hör av dig!

Per Ekberg, Svenska Handbollförbundet

Niklas Singstedt, ansvarig arkitekt

Rebecca Rubin, arkitekt och processledare

Daniel Glimvert, projektledare