Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Barntränare - Pedagogik

Tränare som gått Tränarutbildning 1 kan använda ledordet BRA vid planering av träningar för barn.

BRA står för bollkontaktsgrad, rolighetsgrad och aktivitetsgrad. Ledordet ska vara övergripande för hela vår verksamhet.

B Hur ser jag till att alla spelare får ha så mycket Bollkontakt som möjligt.

R Hur och vad gör jag för att träningarna ska bli Roliga.

A Hur gör jag för att få alla spelare så Aktiva som möjligt.

Tränarutbildning 2 införs en rad nya ledord som i samråd med SHF:s kursinstruktörer har utarbetats för att vara ett hjälpmedel för dig som tränare i analysarbete, planering, genomförande och utvärdering. Dessa ledord ska genomsyra hela verksamheten och förhoppningsvis vara en central del i ditt tränarskap. Ledorden följer nedan och de kan kännas som många, men de är viktiga och när du jobbat med dem ett tag blir de naturliga att ha med i ditt viktiga arbete med att utveckla våra barn och ungdomar.

Intention: Varje övning eller träning ska ha ett syfte/intention (vad övningen/träningen ska leda till) och det är bra att du som tränare har klart för dig vad övningens syftet/intention är. Förklara gärna för dina spelare vilket syfte/vilken intention du har när du presenterar en övning. Det blir då lättare för spelarna att förstå och att fullfölja övningen så att den ger så mycket som möjligt.

Progression: En ökning av svårighetsgraden. Om du använder övningarna i Tränarskolan är de redan upplagda i ordning från lätt till svårt, men om du lägger till egna övningar så är det bra att arbeta efter samma princip. Följande saker är då bra att tänka på:

  • Gå från enkelt till svårt.
  • Från bekant till obekant.
  • Från lätt till tungt.
  • Från stillastående till fart.
  • Från ej passning till passning och till passning från sidan.
  • Från utan försvarare till passiv försvarare och till aktiv försvarare.

Intensitet: Att använda så högt ”tempo” (intensitet) som möjligt utan att inskränka på övningens intention. Vid teknikinlärning ska inte intensiteten vara så hög i början, men kan efterhand ökas. I andra övningar, t.ex. spelövningar, ska intensiteten vara maximal. Det är viktigt att du som tränare har intentionen klar för dig så att du kan sätta upp rätt intensitet för att få ut max av övningen.

Metodik: ”Olika vetenskapers tillvägagångssätt för att vinna kunskap eller lösa problem” Metodiken fokuserar på förmedlingen av ett budskap, alltså hur och vad vi gör för att nå intentionen. Så utifrån övningens intention väljs den metod som anses vara bäst för optimering av spelarnas inlärning.

Feedback: Återkoppling till utförande eller på ett visst beteende. För att optimera en spelares inlärning behöver hen feedback på sitt utförande/beteende. Detta behövs för att spelaren ska kunna utvecklas snabbare. Tiden mellan utförandet och då feedbacken ges ska ofta vara så kort som möjligt. Det är bra om feedback bara ges utifrån den intention som du som tränare hade med övningen. Är det en teknikövning du satt igång så är det tekniken du ska ge feedback på och inte på resultatet, d.v.s. om bollen gick i mål eller inte.

Instruktion: Instruera när alla är observanta och lyssnar. Kräv 100%-ig uppmärksamhet. Tänk på att ge instruktioner på flera olika sätt så att ALLA, oavsett inlärningskanal, förstår instruktionen (använd dig av V-A-K). Ge tydliga instruktioner och prata ganska långsamt, visa vad spelarna ska göra men ha inte för långa instruktioner för då tappar ofta spelarna koncentrationen. Du kan försäkra dig att alla har förstått genom att ställa olika kontrollfrågor.

Nivåanpassat: Om uppgiften/övningen fungerar och följer din intention är den nivåanpassad på ett bra sätt. Om det inte verkar vara någon utmaning kan du prova en lite svårare övning. Ibland måste du dela upp spelarna i olika grupper och ge dem olika övningar för att optimera alla spelares inlärning. Vid denna sorts nivåanpassning används ”olika ribbor” vilket betyder att olika spelare jobbar mot samma intentioner (mål) men på olika sätt.

Engagemang: Det ska synas att du brinner för det du gör och att du ”älskar” att vara på träningen. Engagemang smittar av sig och utan ett verkligt och ärligt engagemang är det svårt att skapa en så optimal inlärningsmiljö som möjligt. Har du som tränare ett härligt engagemang så får du med dig spelarna och då lär de sig så mycket de kan.

Attityd: En viktig uppgift som tränare är att skapa spelare med en bra attityd till handbollen, träningen, matcherna, kamraterna, skolan och spelet. Spelarna ska alltid göra sitt yttersta i alla situationer oavsett om det är på eller utanför planen. Det tar lång tid att skapa en bra attityd och du måste börja tidigt.

Publicerad: 2022-10-26

Senast uppdaterad: 2022-10-31

Författare: Lennart Söderström

Intressant? Dela gärna!