Gå till innehåll

RF-SISU

Om RF-SISU

Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarna är på riksnivå två organisationer. På distriktsnivå har RF och SISU Idrottsutbildarna lagts samman till en organisation – RF-SISU Distrikt. Det finns 19 olika distriktsförbund runt om i Sverige som jobbar med att på olika sätt stödja distriktens idrottsföreningar och specialidrottsförbund.

Vårt grundläggande uppdrag är att företräda, stödja och samordna idrottsrörelsens gemensamma frågor regionalt och lokalt samt verka för och bidra till idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning.

Idrottens värdegrund, inkludering, mångfald och jämställdhet är självklara ledord hos oss. Vi arbetar aktivt med att stödja föreningarnas och förbundens utveckling av exempelvis parasport, barn- och ungdomsidrott samt inte minst den mycket viktiga frågan om tillgången till idrottens anläggningar och andra idrottsmiljöer. Vi genomför även riktade satsningar i utvalda områden där idrotten behöver växa. Vi samarbetar med kommuner, myndigheter och organisationer.

För mer information och kontakt:

RF-SISU Stockholm
Kontakt: Åsa Karlsson

RF-SISU Gotland
Kontakt: Tomas Jansson

RF-SISU Sörmland
Kontakt: Petra Öhrn

RF-SISU Uppland
Kontakt: Lina Stolpe

Publicerad: 2022-08-12

Senast uppdaterad: 2022-11-25

Författare:

Email: