Gå till innehåll

SISU Idrottsutbildarna

Föreningsutveckling

Så här går det till när SISU Idrottsutbildarna hjälper och utvecklar er förening:

Steg 1 - Föreningsbesök

En av våra idrottskonsulenter träffar er i föreningen. Antingen åker konsulenten ut till er och träffar er där ni finns, eller så kommer ni till oss i Solna. Alternativt så bokas det en digital träff. Tillsammans gör ni en analys av er förenings nuläge och ser vad vi tillsammans kan göra för att utveckla er verksamhet.

Steg 2 – Utveckling och samverkan

När vi tillsammans kommit fram till vilka behov som finns i föreningen är det dags för handling. Vi har flera olika verktyg för att stötta föreningen utveckling. Det kan handla om föreläsare till utbildningskvällar för ledare eller föräldrar eller processledare till processdagar med styrelsen. Det kan också handla om ekonomiskt stöd för viss verksamhet för barn och ungdomar. Vårt stöd till föreningen kan antingen handla om träffar ute hos föreningen eller centrala utbildningar tillsammans med andra deltagare från andra föreningar. Vårt stöd handlar oftast om:

✔️Löpande dialog och bollande med vår idrottskonsulent
✔️Utbildning och bildning av ledare
✔️Utbildning och bildning av föräldrar
✔️Utbildning och bildning av aktiva
✔️Projektstöd för förändringsarbete inom barn och ungdomsidrott
✔️Projektstöd för inkludering av nya målgrupper. Det absolut viktigaste för vårt stöd är dialogen där föreningens behov är grunden för vilket stöd som passar bäst.

Steg 3 – Fortsatt utveckling

Vårt stöd för idrottsföreningar är något som sker löpande över en längre tid. När arbetet är i gång med olika insatser är vår ambition att fortsätta detta över tid, så att det blir en naturlig del av föreningens verksamhet. I den bästa av världar är vårt stöd något vi planerar genom årliga utvecklingsplaner och långsiktiga förändringsprocesser för att över tid få en verksamhet där alla i föreningen får ta del av det stöd som finns tillgängligt. Detta leder då till:

✔️Ledare med bättre kunskap och högre utbildningsnivå
✔️Ökad engagemang i föreningen hos fler av medlemmarna
✔️Mer tid för utveckling av verksamhet, mindre tid för att ”släcka bränder”
✔️Fler ungdomar som stannar kvar längre i verksamheten
✔️Ökad trygghet i och kring föreningens verksamhet

Publicerad: 2022-08-12

Senast uppdaterad: 2022-11-25

Författare:

Email: